Från och med den 1 januari börjar hårdare utsläppsregler gälla för sjöfarten, i form av regleringen IMO2020. Detta innebär att fartyg antingen måste börja använda dyrare lågsvavlig bunkerolja som bränsle, eller installera avgasreningssystem (skrubbers) i fartygen. 

Detta är mycket intressant för Alfa Laval, som är storleverantör av sådana system via affärsområdet Marin. Orderingången för nya skrubbers gick ned något under år 2019, men väntas komma tillbaka igen under första halvåret 2020 och därmed stärka upp läget betydligt för bolaget. Affärsområdet Mat & Vatten väntas åtminstone bottna under samma tidsperiod. 

Alfa Laval ersätter därmed gruv- och anläggningsleverantören Epiroc som Sektorfavorit inom verkstad. För Epirocs del sänks rekommendationen till Behåll, bland annat på grund av stark kursutveckling och mer osäkra kortsiktiga utsikter. 


Synen på Alfa Laval

  • Utsläppskrav skapar potential
  • Gynnas av teknologitrender
  • Marina triggers
  • Rekommendation: Köp
  • Riktkurs: 260 kronor
  • Läs mer om skrubbers och fartyg i fortfarande läge att kliva ombord


Synen på Epiroc

  • Rekommendation: Behåll
  • Riktkurs: 116 kronor


Läs mer om alla Sektorfavoriter genom att klicka här


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan