1. Exportfond +12 %

Exportfonden är ett mer ”kryddstarkt” alternativ till bredare Sverigefonder. Fonden har en relativt koncentrerad portfölj med 30–40 innehav och en huvudinriktning mot svenska exportbolag. Bolagen som fonden investerar i är ofta tillväxtinriktade bolag som är mer konjunkturkänsliga än de i en traditionell Sverigefond. Sektorerna bank, fastighet, teleoperatörer och handel ingår inte alls i fonden.

Swedbank Robur Exportfond

1 mån
-4,95%
3 mån
-1,59%
i år
-2,79%
1 år
+10,59%
3 år
+30,52%
5 år
+52,61%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
153,91
sharpe
0,74
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska exportinriktade bolag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont…


2. Humanfond +11 %

Humanfonden har samma modellportfölj som Transition Sweden, som ni kan läsa mer om nedan. Största skillnaden är att Humanfonden är en ideell fond och Swedbank Robur tar inte ut någon förvaltningsavgift för fonden. Fondspararna skänker istället 2 procent varje år till den välgörenhetsorganisation som de själva väljer. Totalt under åren har spararna i Humanfond delat ut över en miljard kronor till organisationer som till exempel Amnesty, Rädda barnen och Cancerfonden.

Swedbank Humanfond

1 mån
-2,63%
3 mån
+1,52%
i år
-1,31%
1 år
+16,10%
3 år
+29,52%
5 år
+35,57%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 172,16
sharpe
0,86
förv.avg.
-
Humanfond är en aktivt förvaltad aktiefond som främst placerar i svenska bolag som med sina produkter eller tjänster kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Fonden är en ideell fond och när du placerar i fonden går t…


3. Småbolagsfond Sverige +11 %

Småbolagsfond Sverige har som fokus att investera i små och medelstora svenska bolag med en genomtänkt sektorexponering som anpassas efter förvaltarens marknadsutsikter. Fonden har en koncentrerad portfölj med cirka 50–70 innehav.

Swedbank Robur Småbolag Sve

1 mån
-0,08%
3 mån
+11,98%
i år
+4,58%
1 år
+29,91%
3 år
+56,35%
5 år
+105,88%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
164,95
sharpe
1,23
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i aktier huvudsakligen i små och medelstora svenska bolag inom olika branscher. Fonden har även möjlighet att placera 10 procent av sina tillgångar i andra nordiska länder än Sverige. Fonden får använda…


4. Transition Sweden +10 %

Transition Sweden är en aktivt förvaltad aktiefond som fokuserar på svenska bolag, men har också möjlighet att placera 10 procent i övriga Norden. Fonden investerar bland annat i bolag som vi bedömer har produkter eller tjänster som kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Bolagen ska också ha ett bra hållbarhetsarbete inom till exempel mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden. Bolag som utesluts ur fonden är de som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt de som producerar fossila bränslen.

Swedbank Robur Transition Swed

1 mån
-2,76%
3 mån
+1,16%
i år
-1,58%
1 år
+14,49%
3 år
+24,22%
5 år
+30,49%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
10 070,33
sharpe
0,77
förv.avg.
1,25%
Transition Sweden är en aktivt förvaltad aktiefond som främst placerar i svenska bolag som med sina produkter eller tjänster kan bidra till ett mer hållbart samhälle. Förvaltningen är tematisk och utgår ifrån klimat & …


5. Access Sverige +10 %

Alla Accessfonder är ”indexnära” och strävar efter att följa jämförelseindex så nära som möjligt givet de hållbarhetsexkluderingar som görs. Precis som namnet antyder är tanken att fonden ska ge spararen en enkel och prisvärd access till den svenska aktiemarknaden.

Swedbank Robur Access Sverige

1 mån
-2,20%
3 mån
+2,26%
i år
-0,12%
1 år
+16,17%
3 år
+32,08%
5 år
+37,54%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
211,44
sharpe
0,87
förv.avg.
0,20%
Fonden är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i Sverige. Målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet OMX Stockholm Benchmark Cap GI, som består av ett urval av de s…


Läs mer om våra småbolagsfonder
Läs mer om våra Accessfonder
Se Swedbank Roburs fonder uppdelade efter regioner

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan