Placering i mindre bolag kan ge stora möjligheter. Det är lättare för ett litet bolag att fördubbla sin omsättning än för ett stort. Historiskt sett har mindre bolag generellt visat upp möjligheter till bättre avkastning. Det säger Henrik Carlman, förvaltare av fonden.
Portföljen är koncentrerad, det ingår cirka 40 bolag i fonden. Fonden stänger för nya placeringar när det samlade kapitalet uppgår till två miljarder kronor. I dagsläget är kapitalet uppe i 1,7 miljarder.

Sedana Medical - ett intressant innehav i Microcap

Bolaget Sedana Medical har lanserat en ny metod och produkt (Anaconda och Isoconda) för att ge narkos i inhalerad form, framför allt i intensivvårdsmiljö. Prepararet, Isofluran, är väl beprövat, det är Sedanas metod för att distribuera det som gör att man fått förlängd patenttid på den aktiva substansen i narkosmedlet.

Förbättringen jämfört med befintlig tillgänglig teknologi är att preparatet ges i vanlig ventileringsutrustning och att patienterna vaknar snabbare, vilket minskar antalet dagar med dyrbar intensivvård. Dessutom kan man ge en lägre dos vilket minskar risken för biverkningar efter uppvaknandet. Produkten är redan godkänd i Japan och Indien, och förväntas bli godkänd i Kina 2021, EU 2021 och USA 2024.

Företagsledningen består av vd Christer Ahlberg, tidigare vd för Eisai, forskningschef Peter Sackey, tidigare professor i intensivvård på Karolinska sjukhuset, tillverkningschef Donat O´Brien som jobbat med detta i 20 år på Mallinkrodt samt kvalitets- och utvecklingschef Ron Farrell med 35 års erfarenhet från bland annat Gillette.

Idag omsätter bolaget cirka 67 miljoner kronor årligen och omsättningstillväxten är hög och ligger på cirka 30 procent. Samtidigt accelererar man nu processerna för att få produkten registrerad i Europa och USA. Tre år efter att registreringarna är klara siktar bolaget på att nå en omsättning på över 500 miljoner kronor till en EBITDA marginal om 40 procent, vilket kan tyckas lågt givet att den årliga marknadspotentialen är 2-3 miljarder euro.

– Förhoppningsvis är detta en investering som kan ligga länge i fonden, hälsar Henrik Carlman.

Microcap går bara att handla en gång per kvartal och enbart genom bokad rådgivning hos Swedbank och Sparbankerna eller via deras Kundcenter (0771-22 11 22). För att kunna köpa vid nästa köptillfälle måste ordern vara lagd och pengarna finnas tillgängliga innan torsdagen den 19 december kl 16:00. Minsta första insättning är 100 000 kr.

Swedbank Robur Microcap

1 mån
+9,33%
3 mån
+25,15%
i år
+30,03%
1 år
+34,78%
3 år
+73,55%
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
181,36
sharpe
1,14
förv.avg.
2,00%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Fonden placerar huvudsakligen i aktier i ett koncentrerat urval av små företag i Norden med tonvikt p…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan