Med en starkare tilltro inför 2020 ser vi en längre period av omallokering till aktier som sannolik. Alternativen till avkastning lyser till stor del med sin frånvaro. Vi ser en global ekonomi som växer måttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framåt. 

Nyckeln till fortsatt minskad rädsla för en recession ligger dels i någon form av fas-1 avtal mellan USA och Kina gällande handel samtidigt som det krävs en fortsatt förbättring i de många nedtryckta konjunkturbarometrarna. Detta, i kombination med fortsatt låga räntor är grunden till vår upprepade övervikt i aktier.

Vi förväntar oss en huvudsakligen sidledes rörelse i räntorna på kort sikt men ser något lägre potential för nya räntefall. Vi ökar vår undervikt i svenska statsräntor för att söka bättre förräntning inom krediter samtidigt som vi förhåller oss neutrala till ränterisken (durationen).

Vi har i grunden, under en längre tid, haft en positiv vy på kreditmarknaden men föredragit IG före HY för att dra ned portföljens övergripande risk och bygga upp en hedge mot aktierisken.

Vi väljer dock nu att utnyttja det förbättrade sentimentet även i kreditbenet och ökar exponering i HY. HY erbjuder högre räntenivåer och bidrar även till lägre ränterisk med lägre duration än IG.

Med ökad global optimism ser vi förutsättningar för samtliga regioner och rekommenderar därför en neutral regionallokering. Det innebär att vi minskar vikten i USA och ökar motsvarande i Japan.

Inköpschefsdata underbygger en positiv syn på risktillgångar Veckan som gick var månadens första, det innebär bland annat att de globala inköpscheferna gav sin syn på den ekonomiska aktivitetsnivån under föregående månad. Tendensen inom tillverkningsindustrin håller i sig från i somras. Det är förvisso ingen kraftig återhämtning som har ägt rum under hösten, men vi har ändå fortsatt fått tydliga tecken på att tillverkningsaktiviteten i världen håller på att formera en botten. Den globala PMI siffran ligger nu, för första gången sedan april, över 50, gränsen för expansion.

De viktiga amerikanska och kinesiska ekonomierna bidrar betydande till förbättringen under hösten, alltmedan stora delar av Europa, Tyskland inte minst, fortsatt släpar efter, en bit under 50. Förutom här hemma, där tillverknings PMI har försvagats under sommaren, har siffrorna i Europa ändå tydligt stabiliserats de senaste månaderna. Vi tolkar de senaste PMI siffrorna försiktigt positivt, och ser goda förutsättningar för fortsatt stabilisering. Lite ljusare signaler från de globala inköpscheferna bidrar till att underbygga vår positiva syn på risktillgångar.


Detta är ett utdrag ur senaste Investeringsstrategin. Läs mer här 

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan