Kvitta vinster mot förluster
Om du har gjort en kapitalvinst under 2019 och även har sålt innehav som har gått med förlust, kan du kvitta vinster mot förluster och på så sätt minska skatten. Sparande på Investeringssparkonto (ISK) beskattas utifrån en schablonintäkt som grundas på innehav och insättningar. Inom ISK kan du inte kvitta vinst mot förlust. Schablonintäkt på ISK kan däremot kvittas mot ränteutgift eller mot 70 procent av en kapitalförlust på sparande utanför ett ISK. Skatt på fonder (som inte ligger i ett ISK) tas ut den 1 januari, så står du inför att sälja dina fonder kan det vara fördelaktigt att göra det före årsskiftet.


Tjänstepension
Om du vill ändra vilken aktör som avsättning till din Tjänstepension (kallas även avtalspension) går till behöver det göras före årsskiftet. Annars går nästa års avsättningar till samma aktör som det här året. Läs mer om Tjänstepension här 


Inkomster från aktie-och fondförsäljningar kan påverka studiemedel
Vid bedömning av rätten till studiemedel tas hänsyn till inkomst både från tjänst och från kapital. Det innebär att inkomster från försäljning av till exempel aktier, fonder, hus eller lägenhet kan påverka dina studiemedel. Om du ligger på gränsen till att få studiemedlen minskade för 2019 bör du avvakta med att realisera eventuella kapitalvinster till efter årsskiftet. Läs på csn.se hur stora inkomster, så kallat fribelopp, du får ha utan att dina studiemedel minskas.


Ansök om jämkning varje år och fördela räntebetalningar
Jämkning innebär att skatten justeras varje månad i stället för årligen i deklarationen. Man ansöker om jämkning för att rätt skatt ska dras varje månad. Du kan till exempel ansöka om jämkning om du har inkomst från flera olika arbetsgivare, om du har inkomst endast under vissa delar av året, om du har ränteutgifter, om du har avdragsgilla resor till och från arbete. Numera behöver du ansöka om ny jämkning inför varje år. Före 2019 fick den som har haft stående jämkning fått ett förslag inför kommande år, nu behöver man i stället göra en ny ansökan inför varje nytt inkomstår.

Se över eventuell jämkning, till exempel om bolånen har ökat eller minskat. Är ni flera som delar på ett lån kan ni även passa på att se över fördelningen av räntebetalningarna. Meddela banken före årsskiftet hur räntorna ska betalas så kommer det förtryckt i deklarationen. Annars går det bra att ändra i deklarationen i maj.


Nytt inför 2020

Lägre statslåneränta gör att skatten på ISK slår i botten 
Skatten på sparande i investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring grundas på statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret, det vill säga skatten för 2020 utgår från statslåneräntan den 30 november 2019. 

Men skatt på investeringssparkonto (ISK) får inte beräknas så att statslåneräntan plus en procentenhet understiger 1,25 procent. Följaktligen blir skatten på ISK år 2020 1,25 % X 30 %=0,375 procent. Det innebär att skatten På ett sparkapital på 500 000 kronor placerat i ISK blir 500 000 X 0,00375 = 1875 kronor år 2020. 


Tänk på att 
Det denna ”arbetstagarjul” är få bankdagar kvar innan årsskiftet. Vänta därför inte i onödan med att göra de åtgärder du vill få gjorda under 2019. 


Mer tips inför årsskiftet hittar du här


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan