Hur påverkar jag storleken på min pension?

Det finns olika faktorer som påverkar hur stor din framtida pension blir. Hur många år du jobbar, om du jobbar mycket deltid istället för heltid och hur hög lön du har är några saker som påverkar. Andra faktorer som påverkar är om du har tjänstepension från arbetet, hur du tar hand om premiepensionen (del av den allmänna pensionen där du själv väljer investeringar) och om du har eget sparande till pension. 

Din allmänna pension påverkas delvis av hur det går för Sveriges ekonomi. Om läget i ekonomin är sämre kan pensionerna sänkas, och vice versa. Premiepensionen, en del av den allmänna pensionen, påverkas av hur värdet på börserna utvecklas och hur stor avgiften för fonden är.

Du kan själv påverka hur stor din allmänna pension blir genom att jobba mer, längre och till en högre lön. Men eftersom den allmänna pensionen har ett intjänandetak kan det som påverkar mest vara att du arbetar längre i livet. Det innebär även att din allmänna pension kan minska om du tjänar lite eller till exempel jobbar deltid. Hur du placerar dina pengar från premiepensionen samt hur bra investeringarna har gått påverkar naturligtvis också din allmänna pension.

Tjänstepensionen påverkas av:

 • Hur mycket pengar som har betalats in av din arbetsgivare varje månad.
 • Hur stor avkastning du får på dina pengar.
 • Hur höga avgifter du betalar.

Har du förmånsbestämd tjänstepension innebär det att du i förväg är garanterad en viss procent av din lön i tjänstepension. Det är arbetsgivaren som ser till att tillräckligt med pengar betalats in för att nå den utlovade andelen. För förmånsbestämda tjänstepensioner spelar det stor roll vilken lön du har när du går i pension och för att få full tjänstepension krävs det normalt även 30 års tjänstetid. Har du till exempel jobbat 20 år sänks pensionen med faktorn 20/30. Logga in på minPension.se för att se dina samlade tjänstepensioner.

Storleken på ditt egna sparande påverkas såklart av hur mycket och på vilket sätt du sparar. Hur mycket du ska spara beror på dig, din privatekonomi och dina förutsättningar. Det kan vara en bra idé att skapa ett automatiskt månadssparande, då glömmer man aldrig bort att sätta in pengar. Räkna hur mycket du behöver spara till din pension

Hur får jag mina pengar att växa?

Du själv kan påverka din framtida pension på olika sätt:

 • Jobba och betala skatt. Inkomster du inte betalar skatt för ger inte heller rätt till pension.
 • Pensionen blir oftast högre ju senare du väljer att gå i pension. Jobbar du deltid en längre period påverkar det din framtida pension.
 • Se till att ha tjänstepension. För de flesta kommer tjänstepensionen vara en femtedel upp till en tredjedel av den totala pensionen. 
 • Är du gift eller registrerad partner kan den part i förhållandet som har en högre inkomst föra över premiepensionsrätter till den som tjänar mindre.
 • Om du vill gå i pension tidigt kan du behöva spara extra för att ändå ha en förhållandevis hög pension. Likaså om du har jobbat deltid under längre perioder. Går du ner i arbetstid medan du till exempel har småbarn är det bra att du kompenserar för det, förslagsvis genom att din partner för över sin premiepension till dig eller att du själv sparar extra.

Sammanfattning

 • Så snart du har en inkomst som du betalar skatt för sätts pengar automatiskt av till din framtida pension (allmän pension och eventuell tjänstepension).
 • Några saker som påverkar din pension är exempelvis om du har tjänstepension, hur du tar hand om premiepensionen och om du har eget sparande.
 • Pensionen blir oftast högre ju senare du väljer att gå i pension.
 • Från en tredje del upp till hälften av pensionen kan bestå av tjänstepension.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan