Knappt 90 procent har koll på hur de fördelar sin inkomst mellan utgifter för boende, vardagsutgifter, sparande, nöjen, mm. Men 20 procent uppger att de skulle behöva minska sina utgifter för att kunna spara mer. Lika många skulle vilja spara mer och har egentligen också ekonomiskt utrymme för det. Det visar en ny undersökning som Sifo Kantar har genomfört på uppdrag av Swedbank och sparbankerna [1].

- Låt inte det dåliga samvetet stå i vägen, genom några enkla steg kan du få bättre koll på din ekonomi. Gör en budget över dina inkomster och utgifter, och ta med alla utgifter, även de små. Det är ofta småutgifterna man kan dra in på och därmed skapa utrymme för sparande. Att spara in på småutgifter känns oftast heller inte lika mycket i plånboken, säger Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank.


Yngre har oftare dåligt samvete för sin privatekonomi än äldre
25–34-åringarna är de som är mest bekymrade för sin privatekonomi, 60 procent uppger att de känt oro eller haft dåligt samvete för sin privatekonomi det senaste året. Främst är det pension och sparande man oroar sig för. De ännu yngre, 18–24 år, har oftast dåligt samvete för att de gör av med för mycket pengar på nöjen, saker, fritid och resor. Av de över 55 år har drygt 40 procent känt oro för sin privatekonomi det senaste året.

- Det är inte konstigt att de yngre oroar sig mer. När man är ung ska man börja jobba, skaffa ett eget boende och samtidigt komma igång med ett sparande. Men det är också som ung man har störst möjlighet att sätta goda vanor. Gör en budget för att få koll på hur mycket pengar du lägger på olika saker, och försök kom igång med ett sparande tidigt, det kan bespara dig oro längre fram, säger Madelén Falkenhäll.


Den framtida pensionen är det som ger mest dåligt samvete
Av de som under det senaste året känt oro eller haft dåligt samvete kring sin privatekonomi är det pensionen som flest är oroliga för, 60 procent av samtliga uppger att de känner oro för sin framtida pension. Av de mellan 55 och 65 år har över 80 procent känt oro för sin framtida pension.

- Många känner en oro för sin framtida pension, framförallt de som närmar sig pensionsåldern. Genom att i god tid sätta sig in i vad som påverkar pensionen och hur den egna pensionen förväntas bli undviker man tråkiga överraskningar. Och när man närmar sig pensionsålder kan det också vara klokt att sätta sig in i på vilka sätt pensionen kan tas ut, säger Madelén Falkenhäll.


Tips från Swedbank och sparbankerna

Så får du koll på din privatekonomi och ditt sparande

  • Gör en budget över dina inkomster och utgifter, finns det utgifter du kan dra ner på och skapa utrymme för sparande?
  • Spara först ihop till en buffert, att ha om något oförutsett händer. Två månadslöner efter skatt är ett bra riktmärke.
  • Placera ditt långsiktiga sparande där det ger avkastning. Fördela det på två-tre olika fonder med olika risknivå. Tänk på att avgifterna spelar roll på lång sikt.


Så kan du påverka pensionen och din ekonomi som pensionär

  • Gå in på minpension.se för att se hur hög din pension förväntas bli. Där kan du även se hur pensionen blir om du väljer att ta ut tjänstepension på olika utbetalningstider.
  • Arbeta hos en arbetsgivare som sätter av till tjänstepension och försök att jobba heltid så mycket som möjligt.
  • Börja spara tidigt till din pension. Börjar du spara i 25-30-årsåldern kan du ett sparande på 500 kronor per månad vara ett bra riktmärke, kommer du igång senare i livet behöver du spara ett högre belopp.
  • Har du bolån kan det vara klokt att amortera lite extra de fem-tio åren före pension. Med en lägre boendekostnad blir din ekonomi som pensionär bättre.
  • Din privatekonomi påverkas både av inkomster och utgifter. Se över dina utgifter när du närmar dig pension, finns det några du kan dra ner på för att få mer kvar i plånboken varje månad.


Vill du veta mer?

Klicka här för att komma till Arturo Arques blogg om privatekonomi

Läs mer på Swedbanks sida om privatekonomi

Klicka här för att komma till Swedbanks sida om en bättre framtid


[1] Undersökningen genomfördes i september 2019 och 3 108 personer deltog i undersökningen.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan