I januari valde Swedbank att stå kvar med en neutral aktievikt trots den slående nervositeten och rädslan som präglade marknaderna i slutet av förra året. De globala aktiemarknaderna har rivstartat 2019 och stämningen bland investerare har förändrats tydligt.

– Vi ser ett antal drivkrafter bakom förändringen och dessa stödjer vår uppfattning sedan tidigare: Att det hade infunnit sig en överdriven oro för 2019. Vi anser att detta fortfarande är fallet, säger Mattias Isakson, aktiestrateg Swedbank Strategi & Allokering, och fortsätter: 

– Men efter en så snabb återhämtning som vi sett sedan årsskiftet väljer vi att ligga kvar med vår neutrala tillgångsallokering mellan aktier, räntor och krediter. Med en stärkt vy av att 2019 blir ett hyggligt år lyfter vi dock Sverige till övervikt samtidigt som vi ökar vårt bet i Tillväxtmarknader.

Swedbank räknar med att svängningarna på de finansiella marknaderna åter igen kan komma att öka. Med tanke på de aktieuppgångar som setts under kort tid anses en övergripande neutral vikt på de stora tillgångsslagen vara rimlig även i nuläget.


Tre drivkrafter
Det är primärt tre drivkrafter bakom det förbättrade stämningsläget, och dessa gör att Swedbank är komfortabla med att säga att marknaden fortfarande har en för pessimistisk syn på 2019 ur ett tillväxt- och vinstperspektiv.

– Handelssamtalen går framåt och vi räknar med att det kommer någon form av avtal som gör att marknaden kan lyfta bort mer risk relaterat till detta, förklarar Mattias Isakson och fortsätter: 

– Den andra drivkraften är den amerikanska centralbankens tydliga kommunikationsförändring. Sannolikheten att de fortsätter höja om tillväxten och inflationsförväntningarna faller har minskat markant. Nu visar makrosiffror från USA på en stabilisering i förhållande till förväntningarna, och i ett sådant läge utesluter vi inte en ytterligare räntehöjning. I så fall kommer dock sannolikt marknaden klara av att hantera det.

Ny data är den tredje drivkraften bakom förbättringarna av marknadens stämningsläge.

– De senaste signalerna från det makroekonomiska och från bolag bekräftar bilden av avmattning, men risken för recession har inte förstärkts, avslutar Mattias Isakson.

Se TV-program om Investeringsstrategi

Läs hela uppdateringen för februari månad av Swedbanks Investeringsstrategi här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan