Trots en positiv makromiljö med sjunkande arbetslöshet, stigande löner och bra ekonomisk tillväxt har nordiska detaljhandelsaktier haft rejäl motvind på börsen. Under 2018 sjönk medianvärderingen från EV/EBIT 12x till 10x. 

Det finns väl motiverade skäl till att vissa detaljhandelsaktier pressats. Många detaljhandlare har det kämpigt. Affärsmodeller utmanas av snabba förändringar i konsumentpreferenser. Bland annat har köpupplevelsen och bekvämlighet fått ökad betydelse. Samtidigt polariseras efterfrågan genom att konsumenterna i allt högre grad väljer lågprisprodukter/söker mer värde för pengarna eller väljer kvalitets-/premiumsegmentet. Detta drabbar aktörer i mellansegmentet. Samtidigt påverkar den snabba expansionen av e-handel alltfler produktkategorier. Internet har gjort att pristransparensen ökat, vilket drabbat framför allt återförsäljare av kläder och varumärkesåterförsäljare hårt. 

Skräckhistorier om butiksdöden i USA och rädsla för vad som ska hända när Amazon klampar in på den nordiska marknaden är andra orsaker till att nordiska detaljhandelsaktier överlag utvecklats dåligt förra året. 

Branschen måste anpassa sig till denna nya verklighet, och för vissa aktörer krävs en strategisk omplacering på grund av polarisering av efterfrågan. Men vinnande nordiska affärskoncept kommer att överleva och frodas även om och när Amazon och andra omstörtande detaljhandelsaktörer etablerar sig i Norden.  

Det fina ur ett placerarperspektiv är att marknaden ännu inte fullt ut separerat agnarna från vetet. Därför menar Kepler Cheuvreux att nuvarande värderingar i nordisk detaljhandel ger möjlighet att köpa aktier i några defensiva och digitalt anpassade nordiska detaljhandlare och konsumentvarubolag till en attraktiv värdering.  

Låga värderingar gör också att risken i många detaljhandels- och konsumentvaruaktier bedöms vara begränsad, även om konjunkturen vänder nedåt. 

Historiskt har detaljhandelsaktier nämligen utvecklats relativt väl under perioder med ökande arbetslöshet, och kan mycket väl visa sig kunna generera en positiv avkastning från nuvarande nivåer också om konjunkturen vänder. Väl valda detaljhandelsaktier kan därför passa bra i en defensiv aktieportfölj. 


Men var hittar man vinnarna? 
Fyra faktorer är avgörande för att lyckas i dagens utmanande detaljhandelsmiljö. Bolagen måste ha:

1. investerat i ett väl fungerande omnikanal-erbjudande, det vill säga alla försäljningskanaler måste vara väl integrerade. 

2. ett tydligt värdeerbjudande/ lågt pris eller befinna sig i ett premiumsegment

3. ett starkt varumärke som kan säljas direkt till konsumenter, eller en betydande del av försäljningen under butikskedjans eget varumärke (EMV)

4. uthålliga konkurrensfördelar och effektiv användning av kunddata, som gör att man klarar av att nya omstörtande e-handelsaktörer tar sig in på ens marknad. 


Köpvärda nordiska detaljhandelsaktier

Clas Ohlsson 

 • Ledande marknadsposition inom lågpris gör-det-själv. Ligger på efterkälken i andelen online-försäljning
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 100 kronor


Europris

 • Norsk lågpriskedja med stark marknadsposition 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 35 norska kronor


Kid

 • Starkt omnikanal-erbjudande trots låg online-penetration. Ledande marknadsposition med egna varumärken i premiumsegmentet. 
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 50 norska kronor


New Wave

 • Affärsmodellen påverkas i begränsad omfattning av skiftet till online.
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs 66 kronor


Köpvärda nordiska konsumentvaru-aktier

Arcus 

 • Starka lokala varumärken och unik marknadskännedom
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 48 norska kronor


Orkla 

 • Starka lokala varumärken, men de hotas av butikskedjornas egna varumärken (EVM)
 • Rekommendation: Köp
 • Riktkurs: 77 norska kronor


Läs även Kappahl ute ur skamvrån

Visste du att?

Cirka 30 procent av alla shoppingcenter i USA planeras läggas ned. Men i USA finns 2,3 kvadratmeter butiksyta per innevånare. Sverige har 0,5 kvadratmeter butiksyta per innevånare.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan