Den norska spritproducenten och vinimportören Arcus noterades på Oslobörsen i december 2016 och har sedan dess underpresterat jämfört med index och jämförbara konkurrenter. Arcus är världens ledande akvavitproducent och den enskilt största försäljaren till de nordiska alkoholmonopolen.

Bolaget kännetecknas av långsam tillväxt men stabila kassaflöden, och har som mål att växa med mellan 3 och 5 procent per år inklusive mindre förvärv – vilket ska ske på nordiska marknader där volymtillväxten väntas vara nära noll. Här förväntas enligt analysen 2 procent genomsnittlig årlig tillväxt i organisk försäljning mellan 2018 och 2021. Även marginalerna väntas förbättras i och med att Arcus realiserar fler skalfördelar inom destilleriverksamheten.

En av bolagets främsta fördelar är kunskapen om de nordiska monopolmarknaderna. De tre kunderna Vinmonopolet, Systembolaget och Alko från Norge, Sverige respektive Finland står för 70 procent av intäkterna. Övriga 30 procent kommer från spritförsäljning i Danmark och Tyskland.

Arcus står strategiskt välpositionerat vid båda ändar av de lokala spritmarknaderna med starka premiummärken och märken längre ned i prisstegen inom akvavit, gin och vodka. Vintrender varierar mer och kräver bättre logistik, men här har Arcus marginaler som överträffar konkurrenternas.

Globalt sett drivs sprit- och vinmarknaderna av ökad konsumtion i Asien. De nordiska marknaderna har de senaste åren haft låg volymtillväxt och väntas heller inte växa de kommande åren. Men även om de för Arcus viktigaste marknaderna i Norden har stagnerat så bidrar ökad gränsöverskridande handel och försäljning av sprit samt en ”premiumisering” av märken till förbättrade försäljningssiffror.

Sammantaget räknar man enligt analysen med 6 procents genomsnittlig årlig tillväxt av intäkter mellan 2018 och 2021, vilket tillsammans med låga kapitalkrav stärker kassaflöden. Bevakning av Arcus inleds med rekommendationen Köp till en riktkurs om 48 NOK.

Synen på Arcus

  • Välpositionerat i båda ändar av marknaden
  • Starka egna märken
  • Unik marknadskunskap av nordiska monopolmarknader
  • Kan öka kapaciteten i destilleriverksamheten
  • Rekommendation Köp
  • Riktkurs 48 NOK

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan