Fastighet 9,68 %

Fonden placerar i Sverige och globalt i aktier inriktade mot fastighetsbranschen, så som fastighetsbolag, mäklare och byggbolag.

Förvaltaren Fredrik Mattsson kommenterar:

- Så här långt så har avkastningen gynnats både relativt och absolut av fondens positionering inom svenska fastighetsbolag. Förutsättningarna ser relativt goda ut för 2019 så länge det inte blir en tydlig konjunkturinbromsning eller påtagligt dyrare finansieringskostnader för bolagen genom stora isärspreadar på kreditmarknaden eller att räntorna stiger högre än väntat. 

Swedbank Robur Fastighet

i år
+38,57%
3 år
+56,25%
5 år
+135,41%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,25%

Östeuropafond +8,29 %

Fonden är en regional aktiefond som placerar i olika branscher och bolag i Östeuropa.

Förvaltaren Elena Lovén kommenterar:

- Östeuropafondens prestation i år påverkades mest av utvecklingen av två fondens största marknader:  Ryssland och Turkiet. Båda marknaderna utvecklades starkt i år och steg med ca 12 % mätt i USD och 14 % i SEK.

Den starka utvecklingen i Turkiet är kopplad till banksektorn och förklaras med att bolagen inom finans klarat rapportsäsongen bättre än väntat och den turkiska ekonomin har troligen undvikit en ”hård landning”.

Swedbank Robur Östeuropafond

i år
+30,24%
3 år
+52,25%
5 år
+65,67%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,42%

Global Emerging Markets +7,86 %

Fonden är en regional aktiefond som placerar i olika branscher och bolag i flera de tillväxtmarknadsländer som definieras av MSCI Emerging Markets Index.

Förvaltaren Fredrik Myrén kommenterar:

- Det som bidragit mest de senaste 3 mån har bland annat varit det brasilianska innehavet Notre Dame Intermedica, som bedriver sjukhus på ett väldigt bra och kostnadseffektivt sätt samtidigt som man växer snabbt genom att förvärva och öppna nya sjukhus. Carrefours dotterbolag i Brasilien som erbjuder livsmedelsförsäljning i olika format har gått starkt. Aktien uppskattas dels för sina defensiva kvaliteter och dels för att bolaget har levererat vinster och kassaflöden över förväntningarna. Andra aktier som har haft en fin utveckling på sistone är Ser Educacional, som tillhandahåller universitetsutbildning i Brasilien, filippinska banken GT Capital samt Haier Electronics och Anta Sports som gynnas av att kinesiska staten genomför åtgärder för att stimulera tillväxten. 

Ovan nämnda företag kommer sannolikt fortsätta bidra till tillväxten inom de länder som definieras som tillväxtmarknader. Jag bedömer också att internetföretag såsom Alibaba och Tencent kommer vara betydelsefulla för tillväxten. Flera tillväxtmarknader gick igenom en period av valutaförsvagningar förra året. Nu har valutorna stabiliserats och rabatten mot en utvecklad marknad såsom USA är hög ur ett historiskt perspektiv, vilket innebär att förutsättningarna är goda för att tillväxtmarknader ska kunna ha en bra relativavkasting framöver.

Swedbank Robur Global Em Mkts

i år
+19,94%
3 år
+20,08%
5 år
+52,84%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,70%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan