Clas Ohlson har de senaste hundra åren varit ett växande och värdeskapande detaljhandelsbolag i hela Norden. Det började 1918 som ett brevorderbolag och öppnade sin första butik 1926. De senaste decennierna har brevorder utgjort en substantiell del av affärerna medan näthandelsförsäljning stått för i genomsnitt 3 procent av total försäljning trots bolagets digitala kunnighet och en relativt hög onlinetrafik.

I dag har Clas Ohlson ungefär 230 butiker och 5000 anställda i fem länder. Bolaget räknas som tvåa efter IKEA när det kommer till försäljning, och som ledare i gör-det-själv-segmentet. Marknadsandelen i Norden ligger på 10 procent, med en högre koncentration i Norge (16 procent) än i Sverige (10 procent) och Finland (4 procent).

Nyligen har beslutats att samtliga butiker i Tyskland stängs, och två av fyra butiker i Storbritannien likaså. I det senare landet har Clas Ohlson kvar två butiker i London som fungerar som utlämningsställen och showrooms då man inlett samarbete med näthandeln Amazon UK och erbjuder där över 100 av sina produkter.

Bolagets onlineförsäljning växer nu med ungefär 50 procent, och i den kanalen finns samtliga 15 000 produkter samt 10 000 reservdelar. Produkter som inte finns i butik kan beställas hem eller för upphämtning i butik. Ambitionen är att röra sig uppåt i värdekedjan och dra nytta av trender inom konsumentupplevelser och användarvänlighet.

Exempelvis har tjänsten Clas Fix It lanserats, där kunder genom bolagets app får hjälp med mindre sorters jobb eller monteringar som inte kräver hantverkare eller experter. Detta är exempel på hur Clas Ohlson nu ändrat inställning och fokuserar alltmer på digital försäljning för att möta kundernas krav och efterfrågan, vilket också lyft andelen näthandelsförsäljning från snittet på 3 procent till nuvarande 5 procent.


Clas Ohlson har vad som krävs
Som betonats i tidigare analyser av och artiklar om detaljhandeln finns fyra faktorer för ett vinnande koncept: omnikanaler, positionering inom värdesegment och/eller premiumsegment, starka egna märken och fokus på data.

Baserat på analysen är det rimligt att tro att Clas Ohlson är välpositionerat i lågprissegmentet av gör-det-själv-kategorin, med en växande andel av egna märken. Ledningen har fått bolaget att nå en stabil omnikanalsförsäljning med stark tillväxt online som drivs av hög trafik till dess hemsidor. Kombinationen av det otroligt välkända märket och ett brett butiksnätverk i Norge och Sverige gör tillsammans med onlinetjänsterna att Clas Ohlson framöver har fördelar jämfört med renodlade näthandelsaktörer.

Bolagets starka balansräkning gör att utdelningen kommer behållas även under omställningsresan, men då genom en något höjd belåning. De kommande fem åren väntas en organisk tillväxt på 3,3 procent. Den långsiktiga rörelsemarginalen väntas vara 6,3 procent, vilket är högre än de 5,7 procent som uppnåtts under 2017-2018 men ändå betydligt lägre än bolagets historiska genomsnitt på 8,1 procent.

Bevakning av Clas Ohlson inleds med rekommendationen Köp till en riktkurs om 100 kronor.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan