Industrisektorn ångar på
I förra veckan skrev vi om att sentimentsindikatorerna ger en blandad bild av stämningen bland världens investerare. Denna vecka återknyter vi till stämningen på marknaderna genom att titta på vilken typ av bolag som premierats på slutet.

Industrisektorn, som får ses som en av de mest konjunkturkänsliga sektorerna, har tydligt utvecklats bättre än marknaden som helhet.

I slutet av 2018 när rädslan för bland annat just konjunkturen var som störst tog sektorn mycket stryk. Industribolagen gick sämre än marknaden under senvåren och början av sommaren 2018, då rädslan för en upptrappad handelskonflikt sänkte marknaden.

I samband med den starka rapportsäsongen under sommaren återkom optimismen, som senare slogs tillbaka brutalt under slutet av året. Först en vända i samband med rapportsäsongen men senare även en extra urblåsning under decemberoron.

Detta har alltså nu åter igen skiftat. Även i Sverige har de konjunkturkänsliga sektorerna, som verkstad och basindustri, lett uppgången medan de klassiskt mer defensiva sektorerna, som läkemedel och operatörer, hamnat på efterkälken.


Investerare på efterkälken
Globalt har IT, verkstad och energi varit de bästa sektorerna sedan årsskiftet. I andra änden återfinns kraft, hälsa och basvaror. Sektorrotationen går med andra ord inte att ta miste på: pessimism har bytts till optimism.

Det är intressant att notera att globala fondförvaltare säger sig vara mest överviktade läkemedel samtidigt som de fortfarande är underviktade energi och råvaror och neutrala till industri, enligt en undersökning som kom i veckan.

Här kan det finnas ett samband med det vi skrev om i förra veckan, att det verkar som institutionella investerare har hamnat på efterkälken i början av året. De har fortsatt minska sin risk under januari.

Vår slutsats är att även om optimismen till stor del kommit tillbaka så syns den inte fullt ut. Sammantaget kan det innebära lite större svängningar men då ska vi inte utesluta att det kan komma in stabiliserande kapital i marknaden.

Mönstret är detsamma om vi istället tittar på faktorer/inriktning av bolagen. Småbolag har gått 2-3 procent bättre än ett globalindex samtidigt som tillväxtaktier har gått bättre än värde och momentum. Sämst av dessa kategorier har högutdelande aktier gått.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan