Svaga rapporter klarat sig förhållandevis bra
Trots att tecknen på att ekonomin mattas blir allt tydligare har investerare valt att tolka nyhetsflödet positivt med kraftigt stigande kurser som följd. Ser vi till exempel på föregående veckas preliminära inköpschefsindex för tillverkningsindustrin så har trenden med en avtagande tillväxttakt varit tydlig under en period och för europeiskt vidkommande var förra veckans notering den lägsta nivån på nästan sex år.

Liknande tecken syns även för övriga regioner även om nivåerna inte är lika låga. Notera även att den minst lika viktiga servicesektorn redovisar högre nivåer. Avmattningen i tillväxttakten är väntad och är inte att likställa med en recession, vilket den nyligen avslutade rapportsäsongen bekräftar.

Aktier är i slutändan en tillgång som handlas på förväntningar och inte rådande läge. Börsuppgången har fått bränsle av att handelssamtalen mellan USA och Kina går framåt samtidigt som den amerikanska centralbanken, Fed, svängt om i sin kommunikation kring kommande räntehöjningar.

Det är även möjligt att vi ser botten i vinsttillväxttakten under första halvåret. Som ett resultat av bolagsskattereformen i USA samt stark tillväxt i många andra marknader såg vi sannolikt toppnivåer på den globala vinsttillväxttakten under 2018.


Historiken talar för marknaden
Att detta belönades med en rejäl utförslöpa på aktiemarknaderna kan tyckas något märkligt. Notera i detta sammanhang att år då vinsttillväxttakten bottnar ur tenderar uppvisa positiv avkastning för aktiemarknaden. Förutsatt att de redan nedjusterade prognoserna håller finns det all anledning, enligt historiken, att tro på att 2019 blir ett år då aktiemarknaden utvecklas väl.

På Stockholmsbörsen såg vi detta mönster 2011-2012 samt 2015-2016. 70 procent av de amerikanska bolagen har kommit in bättre än väntat och de sammanslagna vinsterna har överträffat förväntningarna med fyra procent.

Det är värt att notera att i flera av de mer cykliska sektorerna, exempelvis verkstad, IT och konsument sällanköp, är det en större andel av företagen som överträffat (75-85 procent). Marknadsreaktionen på siffrorna har varit positiv och bättre än historiskt, både på rapporter som överträffat och sådana som kommit in sämre än förväntat.

Detta trots att en större andel än normalt har lämnat negativ guidning för innevarande kvartal. Detta tyder på att värderingen i många fall var nedtryckt oförtjänt mycket.

Analytikerna förväntar sig nu negativ vinstutveckling (-2 procent) i USA för årets första kvartal. Estimaten för kvartalet har kommit ner 5 procentenheter sedan årsskiftet. Förväntningarna är därefter att vinsterna växer med låga ensiffriga tal under kvartal två respektive tre och därefter med knappt 9 procent under kvartal fyra, jämfört med motsvarande perioder ifjol. Sammantaget för 2019 innebär det en förväntad vinsttillväxt på knappt 5 procent, på årsbasis. Håller den här profilen kommer vi alltså se botten i vinsttillväxttakten de närmaste kvartalen.

I rena siffror blev den europeiska rapportsäsongen en liten besvikelse. Detta är ännu ett exempel på att Europa har svårt att leva upp till förväntningarna. Samma sak gäller den övergripande makroekonomiska bilden, där de negativa överraskningarna fortsätter att dominera markant. Detta i kontrast till USA där siffrorna kommer in ungefär som väntat. Logiken till att vi föredrar USA över Europa finns med andra ord kvar. Våra övervikter, Sverige och Tillväxtmarknader, ser vi dock fortsatt störst potential i.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan