Swedbank har gjort en uppdatering av Sektorfavoriter, där favoritaktier inom sju sektorer listas. Inom verkstadssektorn tar Epiroc plats på bekostnad av Alfa Laval.

Kepler Cheuvreux syn på Epiroc

  • Den starka gruvkonjunkturen fortsätter
  • Gynnas av teknologitrender
  • Hög efterfrågan på koppar driver gruvinvesteringar
  • Rekommendation Köp
  • Riktkurs 100 kronor

Kepler Cheuvreux syn på Alfa Laval

  • Q4-resultat i linje med förväntningar
  • Litet utrymme för tillväxt inom marin
  • Rekommendation Behåll
  • Riktkurs 210 kronor

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan