Verkstadsbolaget Alfa Laval har en fulltecknad orderbok för reningsteknik (så kallade scrubbers) för perioden 2020-2021, vilket begränsar tillväxtmöjligheterna. Sportspelsleverantören Kambi Group går bra, framförallt i USA, men senaste kvartalet var kostnaderna högre än väntat.

– Alfa Lavals senaste rapport var lite av en besvikelse, liksom nyheten om utebliven extrautdelning. Även orderläget inom scrubbers var under förväntan och indikerar en halvering av antalet beställningar, säger Robert Oldstrand, marknadsstrateg Swedbank Strategi & Allokering, och fortsätter:

– Trots att vi förväntar oss att Marine återhämtar sig gällande antalet beställningar under Q1 2019, tror vi att detta kan vara det sista rycket för scrubbers, då de snart har sålt ut för hela 2020-21p, vilket begränsar tillväxtmöjligheterna.

– För Kambi ser det mer spännande ut i och med att marknaden i USA ser ut att öppna sig, men sentimentet runt aktien tycks vara dåligt. När aktiemarknaden som helhet gått upp kraftigt har Kambi istället noterat den lägsta nivån på flera månader, säger Robert Oldstrand.

Dessa två bolag får i dag lämna över sina respektive platser i Fokusportföljen till skogsbolaget Stora Enso och industrikoncernen Trelleborg.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Detta blir allt mer attraktivt i takt med att fler lösningar bygger på förnybarhet och återvinning. Trelleborg handlas under snittet för nordiska kapitalvaror och har, sin exponering mot bilindustrin till trots, en hel del potential i sig givet att nästan samtliga geografiska områden uppvisade organisk tillväxt när senaste kvartalsrapporten framlades.

Synen på Stora Enso

 • Börjar bli skördedags efter 3-4 års strategiskifte mot produkter gjorda på skogsråvara
 • Globala trender som hållbarhet och miljöfokus gynnar omläggningen än mer
 • Kostnadseffektiv produktion av massa i Latinamerika och kartong i Kina ökar lönsamhet
 • Rekommendation Köp
 • Riktkurs 15 euro.

Synen på Trelleborg

 • Gynnas av globala trender som urbanisering, befolkningstillväxt och fler transporter
 • Exponering mot såväl tidig som sencyklisk industri
 • Överdriven oro efter senaste kvartalsrapporten
 • Handlas under snittet för nordiska kapitalvaror
 • Rekommendation Köp
 • Riktkurs 204 kronor.

Synen på Alfa Laval

 • Besvikelse efter Q4-rapport och utebliven extrautdelning
 • Litet utrymme för tillväxt inom marin
 • Rekommendation Behåll
 • Riktkurs 210 kronor.

Synen på Kambi Group

 • Marknadsledare inom sportspelstjänster
 • Stora möjligheter i USA
 • Högre kostnader än väntat i fjärde kvartalet
 • Rekommendation Köp
 • Riktkurs 275 kronor.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan