Swedbank plockar upp mätteknikbolaget Hexagon i Fokusportföljen. Motiveringen till det är att Hexagons produktportfölj är väl positionerad för att dra fördel av rådande trender inom digitalisering. Bolaget har relativt stor exponering mot Kina och mot segmentet infrastruktur och bygg. Hexagon kan således gynnas av väntade kinesiska stimulanser när den kinesiska ekonomin mattas. Det framgår av Kepler Cheuvreuxs analys av bolaget.

SKF plockas samtidigt ur Fokusportföljen efter att rekommendationen sänkts till Minska från tidigare köp.


Kepler Cheuvreuxs syn på Hexagon

  • Högre andel mjukvara driver marginalen
  • Gynnas av digitaliseringstrenden
  • Vinnare på kinesiska stimulanser

Rekommendation: Behåll
Riktkurs: 549 kronor

Läs mer i Fokusportföljen


Kepler Cheuvreuxs syn på SKF 

  • Rekommendation: Minska (Köp)
  • Riktkurs: 124 kronor

Läs mer i Lägre tillväxttakt väntas pressa SKF-aktien 


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan