Enligt senaste analysen har Kappahl ännu inte tagit sig ur den motvind som bolaget haft det senaste året. Men aktien har tagit för mycket stryk och börjar nu se mer rimligt värderad ut. I veckan uppgraderades rekommendationen från Minska till Behåll samtidigt som riktkursen sänktes från 26 kronor till 18 kronor.

Dessa förändringar leder även till ett skifte bland Swedbanks Sektorfavoriter, där Kappahl utgår som en aktie att undvika inom konsumentsektorn. Denna plats tas istället över av sektorskollegan MQ.

Kappahl var sena i att äntra näthandelssegmentet. Bolaget lanserade sin e-handelsplattform i slutet av 2011 och uppvisade för 2018 en försäljningsandel på cirka fem procent för näthandel. Det senaste året har Kappahl gjort viktiga investeringar i funktioner för att förbättra näthandelsupplevelsen vilket återspeglats i en hög tillväxttakt (40 procent) i försäljning på området.

Enligt analysen är det ett rimligt antagande att tillväxttakten håller i sig kommande två år, vilket då skulle öka den totala försäljningen så att den delvis kan kompensera för minskande försäljning i fysiska butiker. Men då måste fler investeringar till för näthandelsområdet, såsom snabbare leveranser och gratis varureturer.


Fortsatt under press
Kappahl kommer, i förhållande till jämförbara aktörer, vara under fortsatt press. Försäljningen har inte nått upp till förväntningar och bolaget har begränsat prisutrymme vilket pressar försäljningstillväxten. Därtill beräknas den svenska klädmarknaden behöva minska butiksytorna med 2 procent årligen för att hålla försäljningen per butik stabil. Kappahl kan hantera detta men är på inget sätt immun mot rådande trender.

Bolaget prognostiseras därför uppvisa en negativ expansionstakt om 1,1 procent för 2020 vilket kan dämpas med expansionen av barnklädesmärket Newbie, där sex nya butiker öppnats under första kvartalet i det brutna räkenskapsåret vilket gör att det totala antalet Newbie-butiker uppgår till 28 stycken som tillsammans genererar 2 procent av total försäljning.

– Bruttomarginalerna har visserligen stärkts de senaste åren, men den svaga svenska kronan och högre råmaterialpriser gör att vi befarar nedåttryck på marginalerna. Tillsammans med investeringar i exempelvis digital handel resulterar det i fortsatt minskande intäkter, säger Robert Oldstrand, marknadsstrateg Swedbank Strategi & Allokering.

Bolagets låga multiplar är ännu inte nog tilltalande för att gå in i aktien, men aktien är nu mer rättvist värderad jämfört med förra årets höjdpunkt på cirka 50 procent högre än rådande kurs. Rekommendationen höjs därför från Minska till Behåll, och riktkursen justeras från 26 kronor till 18 kronor.

Synen på Kappahl

  • Mer investeringar i e-handel krävs
  • Negativ tillväxttakt består kommande år
  • Marginaler utmanas av svag krona och höga råvarupriser
  • Mer rimligt värderad i dag
  • Rekommendation Behåll
  • Riktkurs 18 kronor.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan