Klädkoncernen New Wave Groups aktie klättrade 7,0 procent på rapportdagen och blev förra veckans vinnare i Aktiellts frågeenkät. New Wave Groups rörelseresultat för det fjärde kvartalet låg på 209 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 172,5 miljoner kronor motsvarande kvartal förra året. Tillväxten uppgick till 19 procent och 14 procent i lokala valutor. Det var det bästa kvartalet hittills för New Wave Group. Av Aktiellts läsare var det 8 procent som trodde att aktien skulle gå bäst.

Störst andel läsare – 18 procent – hade byggjätten Skanska som vinnare. Skanska föll med 6,6 procent efter att ha presenterat ett rörelseresultat för kvartalet på 2,4 miljarder kronor, vilket var lägre än förväntningarna på 2,6 miljarder kronor. Utdelningen sänktes till 6 kronor från tidigare 8,25 kronor per aktie. Här låg förväntningarna på 8,35 kronor per aktie.

Utöver New Wave Groups aktie, stängde också Nordeas aktie på plus på rapportdagen. Av läsarna hade 14 procent tippat Nordea som den aktie som skulle gå bäst.

Övriga aktier i förra veckans fråga stängde på minus på rapportdagen. Det återstår dock att se hur det går för Kinneviks aktie när rapporten kommer på torsdag. Kinnevik hamnade av misstag på fel veckans fråga.


Vilken aktie går bäst på rapportdagen?


Utfall

 • MTG -3,7%        
 • Husqvarna -2,2%
 • Nordea     +1,7%    
 • New Wave Group    +7,0%    
 • Catena Media    -5,4%    
 • ÅF         -7,3%
 • Kinnevik    Rapporterar 14 februari
 • Industrivärden     -0,6%
 • Skanska    -6,6%


Så här tippade Aktiellts läsare

 • MTG 14%
 • Husqvarna 8%
 • Nordea 14%
 • New Wave Group 8%
 • Catena Media 10%
 • ÅF 5%
 • Kinnevik 15%
 • Industrivärden 7%
 • Skanska 18%


Kepler Cheuvreuxs syn på MTG

 • Nordens ledande underhållningsföretag
 • Störst i världen inom e-sport, en marknad i kraftig tillväxt
 • Sannolikheten för uppköp har ökat

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 345 kronor

Är med i Fokusportföljen och Sektorfavoriter


Kepler Cheuvreuxs syn på Husqvarna

 • Ledande position
 • Temporära bakslag - 2019 blir bättre
 • Attraktiv värdering

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 85 kronor

Är med i Sektorfavoriter


Kepler Cheuvreuxs syn på Nordea

 • Väldiversifierad och störst
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering och hög direktavkastning

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 9,30 euro

Är med i Fokusportföljen


Kepler Cheuvreuxs syn på New Wave Group

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 66 kronor


Kepler Cheuvreuxs syn på Catena Media

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 138 kronor


Kepler Cheuvreuxs syn på ÅF

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 215 kronor


Kepler Cheuvreuxs syn på Kinnevik

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 267 kronor


Kepler Cheuvreuxs syn på Industrivärden

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 208 kronor


Kepler Cheuvreuxs syn på Skanska

 • Ett av världens största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag
 • Undervärderad amerikansk verksamhet
 • Värderingen för låg givet potentialen

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 175 kronor

Är med i Sektorfavoriter 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan