De samlade utdelningarna på Stockholmsbörsen under 2019 väntas enligt Factset bli hela 258 miljarder kronor. 

Läs mer i Utdelningssäsongen närmar sig.

Förra veckans fråga löd: Föredrar du aktier i högutdelande bolag? Och så här svarade läsarna:

  • Ja, jag har en portfölj med högutdelare (44%)
  • Ja, jag älskar när kupongerna trillar in på depån (18%)
  • Nej, utdelningen är inte avgörande när jag väljer aktier (22%)
  • Nej, jag köper hellre tillväxtaktier än högutdelare (8%)
  • Nej, jag köper hellre andelar i fonden Sweden High Dividend (8%)


Läs mer om Swedbank Robur Sweden High Dividend

Köp andelar i Swedbank Robur Sweden High Dividend

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan