Knappt sex av tio över 56 år uppger att de behöver en pension på minst 17 500 kronor efter skatt per månad för att klara sin ekonomi. Det motsvarar en pension på 23 000 kronor före skatt. Det är betydligt högre än den genomsnittliga pensionen som ligger på 18 000 kronor per månad före skatt.

– Kan och orkar du arbeta något eller några år längre så spelar det stor roll för pensionen. För vanligt förekommande yrken ökar pensionen med över 1 000 kronor per månad om du jobbar ett år extra efter att du fyllt 65 år. Jobbar du ytterligare något år blir det mer, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Arbeta längre
Hälften av de mellan 18 och 65 år uppger att de kan tänka sig att arbeta något år längre om de fick 1 000 kronor mer i pension per månad. Andelen minskar dock ju närmre pensionsålder man kommer. Två av tre 18-25-åringar är villiga att jobba ett år extra för en högre pension, medan bara en av tre av de mellan 56 och 65 år svarar att de är villiga att göra det.

Om hälften kan tänka sig att jobba längre för en högre pension så är det bara en tredjedel som planerar att göra det, och av de som närmar sig pensionsålder är det ännu färre. Av de som planerar att jobba längre gör knappt hälften det för att det är roligt, medan en tredjedel uppger att de gör det för att de måste för att klara sig ekonomiskt. Av de äldre är det fler som uppger att de behöver det för att klara ekonomin.

– De yngre verkar ha uppfattat signalen om att vi behöver arbeta längre i takt med att vi lever längre, medan de äldre i större utsträckning vill gå i pension vid 65 år. Det kan naturligtvis bero på flera saker, men för en del kan det handla om att man inte orkar fysiskt, säger Arturo Arques.

Se över utgifterna
Om man av olika anledningar inte kan arbeta längre än till 65 år finns det ändå sätt att påverka sin ekonomi som pensionär. Ett privat pensionssparande kan göra stor skillnad och ju tidigare man börjar desto mindre belopp behöver man sätta undan varje månad. Det kan också vara klokt att se över vilka utgifter man har.

– Det är inte enbart inkomsterna som styr hushållets ekonomi. Utgifterna är den andra delen av hushållsbudgeten och har du möjlighet är det bra om du kan minska dem inför pensionen, till exempel genom att amortera extra på lån. Se över den totala ekonomin i tid så du hinner ställa om innan pension, säger Arturo Arques.En pension att klara sig på – tips från Swedbank och sparbankerna

  • Livsinkomsten, det vill säga lön och antal år i arbete, bestämmer pensionen. Försök arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension till de anställda, och försök att arbeta heltid.
  • Om du kan arbeta ett eller två år efter du har fyllt 65 år så gör det stor skillnad på din pension. I takt med att vi lever längre blir pensionerna lägre, pensionskapitalet ska betalas ut under fler år. 
  • Spara privat till din pension, ju tidigare du börjar spara desto mindre belopp behöver du sätta undan. Börjar du spara lite senare i livet får du räkna med att spara lite mer varje månad för att få önskad effekt.
  • Ställ om din ekonomi i god tid före pension. Finns det utgifter du kan dra ner på, till exempel amortera extra på lån, så gör det stor skillnad för din ekonomi som pensionär.


Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes 7-18 januari, 3 000 personer mellan 18 och 65 år deltog.

Medelvärdet för personer 65 år och äldre är 18 000 kronor per månad före skatt 2017. Det motsvarar ca 14 300 kronor efter skatt. Källa: Statistiska centralbyrån och Swedbanks egna beräkningar.


Här hittar du Swedbanks privatekonomiska rapporter

 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan