De kraftiga kursfallen i slutet av 2018 öppnade upp ett stort gap mellan pris- och resultatutvecklingen. Detta får ses mot bakgrund av att rädslan för en väsentligt kraftfullare avmattning i närtid tilltog då makroekonomiska indikatorer föll.

Samtidigt blev effekterna av handelskonflikten mellan USA och Kina allt tydligare. Till denna bild av läget ska fogas att amerikanska centralbanken Federal Reserve fortfarande var på autopilot. Detta är faktorer som Swedbank tar fasta på i sin senaste uppdatering av Investeringsstrategin.

– Vi ansåg att den slående nervositeten var överdriven. Nu har relativt mycket av december månads nedgångar återhämtats. Tilltron på 2019 har åter igen ökat, förklarar Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank Strategi & Allokering, och fortsätter:

– Vi noterar att Tillväxtmarknader var den bästa regionen både under decemberoron och rivstarten på 2019. Nu går handelssamtalen åt rätt håll samtidigt som Kina sannolikt kommer lansera mer stimulanser om de makroekonomiska indikatorerna fortsätter att falla.


Övervikt på hemmaplan
Förändringen av Federal Reserves syn på räntehöjningar är också positivt för regionen. Fondflödena till regionen har vänt och Swedbank ökar övervikten för Tillväxtmarknader då man ser fortsatt stöd. Men det är inte bara utomlands som allokeringen överviktas.

– Vi uppgraderar även Sverige till övervikt. Med en starkare tro på att 2019 har mer att ge i termer av konjunktur- och vinstutveckling är det sannolikt att Sverige kan gå bättre än ett brett världsindex, säger Mattias Isakson.

De stöd som hittills i år varit avgörande för den breda aktiemarknadsuppgången kommer rimligtvis ge fortsatt extra stöd till konjunkturkänsliga sektorer. I Sverige finner man många för lågt värderade verkstads- och basindustribolag, enligt Swedbanks uppfattning.

Detta leder till förändringar i andra led.

– Finanseringen av förändringarna sker genom en ökad undervikt i Europa. I nuläget ser vi inget som skulle kunna få Europa att börja överprestera, avslutar Mattias Isakson.


Se senaste Swedbank Utblick där Mattias diskuterar den färska investeringsstrategin.

Läs även varför Swedbank ser att 2019 har mer att ge i denna artikel.

Klicka här för att läsa hela strategin.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan