Swedbank Robur har sedan tidigare framgångsrik förvaltning av såväl tillväxtmarknadsfonder som småbolagsfonder. Nu kombinerar vi stor kompetens inom båda dessa områden och vidareutvecklar fondutbudet för att komplettera vårt befintliga kunderbjudande. Fonden kommer att förvaltas av Jens Barnevik som har bred erfarenhet av globala aktieinvesteringar i småbolag.

– Det är väldigt spännande och inspirerande att få ta all vår erfarenhet från förvaltning inom tillväxtmarknader och små bolag och kunna erbjuda en fond som denna. När vi väljer bolag så letar vi efter bolag med bra historik, beprövad affärsmodell och som genererar vinst över tid. Bolagen ska ha en stark balansräkning och kunna finansiera sin tillväxt via eget genererat kassaflöde, säger fondförvaltare Jens Barnevik.

Svåråtkomliga bolag görs tillgängliga

För en kund kan det vara svårt att själv handla med mindre bolag i tillväxtmarknader. Med Small Cap Emerging Markets får du tillgång till en portfölj med noga utvalda bolag inom detta segment. Exempel på intressanta bolag som fonden kommer att investera i kan vara investmentbolag där en grundarfamilj är huvudägare, konsumentbolag i snabbväxande länder eller bostadsutvecklare i länder med omogna bostadsmarknader. Portföljen kommer att bestå av cirka 60-100 innehav.

Small Cap Emerging Markets har utöver placeringar i tillväxtmarknader möjlighet att placera upp till 20 procent i nya tillväxtmarknader, så kallade ”frontier markets”, som är i ett ännu tidigare skede i utvecklingen. Fonden kan även investera i bolag som är noterade på mogna marknader under förutsättning att de har mer än 50 procent av försäljning, vinst eller tillgångsmassa i tillväxtmarknader. Fonden följer Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar.

Varför investera i småbolag?

  • Ofta är grundare kvar som ägare eller vd i bolagen.
  • Små bolag är ofta undervärderade och har färre analytiker som följer bolaget.
  • Det finns en stor tillväxtpotential eftersom det är lättare att växa från en mindre bas.
  • Större möjligheter för uppköp eller strategiska företagsaffärer.

Varför investera i tillväxtmarknader?

  • Tillväxtmarknader har en ekonomisk tillväxt som är högre än i mer utvecklade länder.
  • Tillväxtländerna har generellt en folkrik och ung befolkning, vilket är viktigt för arbetskraft och privatkonsumtion.
  • Många människor i dessa regioner är oerhört ambitiösa, kreativa och drivna och strävar uppåt vad gäller levnadsstandard, vilket är positivt för tillväxten i dessa länder.

Det här är en fond för dig som:

  • vill investera i den del av världen som växer snabbast
  • önskar exponering mot små och medelstora innovativa företag i tillväxtländer
  • har en har en placeringshorisont på fem år eller längre

Mer om Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets

Swedbank Robur Small Cap EM A

hållbarhet
förv.avg.
1,42%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan