Dessutom bidrar betydligt försiktigare centralbanker till den mer positiva stämningen på marknaden. Anledningen är att fortsatt expansiv penningpolitik normalt gynnar aktier som tillgångsslag. 

Två stora frågor återstår dock att lösa: Brexit och handelskonflikten mellan USA och Kina. Hur ser Swedbanks strateger på dem? Och hur har den senaste utvecklingen påverkat allokeringen i februari månads Investeringsstrategi? Svaren får du i veckans Utblick.  


Läs mer om Investeringsstrategin här 

Läs hela Investeringsstrategin här  


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan