Dessutom bidrar betydligt försiktigare centralbanker till den mer positiva stämningen på marknaden. Anledningen är att fortsatt expansiv penningpolitik normalt gynnar aktier som tillgångsslag. 

Två stora frågor återstår dock att lösa: Brexit och handelskonflikten mellan USA och Kina. Hur ser Swedbanks strateger på dem? Och hur har den senaste utvecklingen påverkat allokeringen i februari månads Investeringsstrategi? Svaren får du i veckans Utblick.  


Läs mer om Investeringsstrategin här 

Läs hela Investeringsstrategin här