Hur har rapportsäsongen varit i Europa? 

- Inför denna rapportsäsong togs förväntningarna ner rätt rejält. Bolagen var ovilliga att tala positivt inför 2019, analytikerna kände att de i många fall låg lite väl högt i sina prognoser. När rapporterna började annonseras innebar det att det på pappret såg ut som om en stor andel av bolagen slog prognoserna. Men i själva verket skulle jag vilja hävda att rapporterna varit åt det svagare hållet. En trend har varit att Q4 höll uppe rätt bra i termer av försäljning men med ett ökat kostnadstryck som lett till att marginalerna varit en besvikelse. Dessutom är företagen fortfarande mycket försiktiga med att sia om 2019. Analytikernas vinstestimat för 2019 fortsätter att justeras ner och jag tror inte att det är klart riktigt ännu. Investmentbanken Morgan Stanley justerade i början av februari ner sin prognos för vinsttillväxten 2019 i Europa till bara 1 %! Genomsnittet av andra bedömare ligger fortfarande runt 7-8 %. 

Är det något av bolagen i din portfölj som stuckit ut?

- Ett av Europafondens innehav som precis kommit med en mycket stark rapport är tandimplantatbolaget Straumann. De har trots en tvåsiffrig tillväxt i intäkterna varje år de senaste tre åren nu ytterligare accelererat försäljningen till +19 % i Q4 2018. Med stigande marginaler! 

Vad tror du om Europa som investeringsregion på sikt?

- Jag kan inte påstå att jag är jättepositiv till den ekonomiska utvecklingen i Europa på några års sikt. De strukturella problemen är fortfarande betydande och mycket snart kommer vi dessutom till datumet för Brexit – om de inte lyckas skjuta det på framtiden. Men trots det så finns det massor av fantastiskt välskötta, lönsamma och växande bolag i Europa, både stora och små. Det går absolut att hitta bra investeringar! Och det gör att jag känner en ännu större tilltro till möjligheterna att skapa god avkastning via aktiv förvaltning – det blir ju desto viktigare att vara selektiv när man inte längre har samma medvind i ekonomin.  

Swedbank Robur Europafond

i år
+24,52%
3 år
+36,99%
5 år
+46,81%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,25%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan