Förra veckans fråga – vilken aktie går bäst på rapportdagen – hade tio svarsalternativ. Av dessa stängde åtta aktier på plus. Bäst gick det för vitvarujätten Electrolux vars aktie steg med 10,4 procent på rapportdagen. Endast 4 procent av Aktiellts läsare hade tippat Electrolux som vinnare.

Electrolux kvartalsrapport överträffade marknadens förväntningar. Men främst var det nyheten om en eventuell avknoppning av affärsområdet professionella produkter som väckte uppmärksamhet.

Läsarna hade tippat att aktierna SSAB, Volvo och Essity skulle gå bäst på rapportdagen. Aktierna fick 21, 19 respektive 17 procent av läsarnas röster.

Utfallet för blev att ståltillverkaren SSAB:s aktie stängde på plus 4,1 procent efter att bolaget presenterat ett starkt resultat och höjd utdelning.

Lastbilstillverkaren Volvos aktie sjönk däremot med 0,1 procent. Resultatet var bättre än väntat och Volvo höjde utdelningen till fem kronor per aktie och föreslog dessutom en extrautdelning på fem kronor per aktie. Men det hjälpte inte då orderingången var lägre än väntat.  

Hygienbolaget Essitys aktie steg mest bland läsarnas favoriter – med 9,4 procent. Rapporten var starkare än väntat och föreslagen utdelningen på 5,75 kronor var oförändrad jämfört med föregående år.

Vilken aktie går bäst på rapportdagen?


Så här tippade Aktiellts läsare

 • SSAB         21%
 • SKF            6%
 • Intrum        7%
 • Lundin Petroleum    9%
 • Loomis        7%
 • Volvo        19%
 • Essity        17%
 • JM            3%
 • Electrolux        4%
 • Stora Enso        6%


Aktiernas utveckling på rapportdagen
 • SSAB         +4,1%
 • SKF             +4,6%
 • Intrum         +8,8%
 • Lundin Petroleum     +4,7%
 • Loomis         +3,9%
 • Volvo         -0,1%
 • Essity         +9,4%
 • JM             +1,2%
 • Electrolux         + 10,4%
 • Stora Enso         -1,7%


Kepler Cheuvreuxs syn på SSAB

 • Bättre utsikter för specialstål
 • Positiva effekter från kraftigt ökade priser i USA
 • Handlas under det historiska värderingsintervallet

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 46 kronor

Är med i Fokusportföljen


Kepler Cheuvreuxs syn på SKF

Rekommendation: Minska
Riktkurs: 124 kronor

Är med i Fokusportföljen och Dagens Analyser


Kepler Cheuvreuxs syn på Intrum
Rekommendation: Köp
Riktkurs: 285 kronor


Kepler Cheuvreuxs syn på Lundin Petroleum

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 290 kronor


Kepler Cheuvreuxs syn på Loomis

 • Globalt marknadsledande kontanthanteringsbolag
 • Solid tillväxt på plats
 • Väldigt attraktiv värdering

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 370 kronor

Är med i både Fokusportföljen och Sektorfavoriter


Kepler Cheuvreuxs syn på Volvo

 • Global marknadsledare
 • Attraktivt värderad
 • Möjlig avknoppning av Construction Equipment

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 140 kronor

Är med i Fokusportföljen


Kepler Cheuvreuxs syn på Essity

 • Fokus på marginalförbättring
 • Prishöjning på slutprodukter påbörjad, men hittills har råvarukostnaderna ätit upp dessa
 • Aktien bör finna stöd från stark resultatutveckling

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 280 kronor

Är med i Fokusportföljen


Kepler Cheuvreuxs syn på JM

 • Färre byggstarter gör att överutbudet av nya lägenheter kommer att minska
 • Stark försäljning i ett säsongsmässigt svagt kvartal
 • För tidigt att blåsa faran över, men köpvärd ändå

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 210 kronor

Är med i Fokusportföljen


Kepler Cheuvreuxs syn på Electrolux

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 235 kronor

Kepler Cheuvreuxs syn på Stora Enso

 • Global leverantör av förnybara lösningar
 • Gjorda investeringar börjar ge utdelning
 • Kraftig lönsamhetsförbättring på sikt

Rekommendation: Köp
Riktkurs: 15 euro

Är med i Sektorfavoriter

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan