1) Access Sverige

Access Sverige är en av våra indexnära fonder där du kan få ett hållbart sparande till en av marknadens absolut lägsta avgifter. Fondernas hållbarhetsprofil innebär att vi exempelvis inte tillåter tobaksbolag eller bolag som till mer än 5 procent tillverkar krigsmaterial, alkoholhaltiga drycker samt bolag som bedriver kommersiell spelverksamhet eller distribuerar pornografiskt material. Access Sverige följer ett brett index som består av de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq OMX Stockholm AB.

Swedbank Robur Access Sverige

1 mån
+9,68%
3 mån
+19,06%
i år
-0,32%
1 år
+8,83%
3 år
+21,34%
5 år
+39,72%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
211,03
sharpe
0,40
förv.avg.
0,20%
Access Sverige är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i Sverige. Förvaltningen av fonden är indexnära och målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna sammansättningen av indexet OMX Stockh…


2) Ny Teknik

Ny Teknik är en småbolagsfond med nordiskt fokus som investerar i små, innovativa teknikbolag inom bland annat medicinteknik, bioteknik och data- och mobilspel. Ny Teknik är den fond som har haft bäst avkastning av alla fonder på hela fondmarknaden på fem års sikt, oavsett fondkategori och marknad. Fonden fick under 2018 Lippers pris för sin goda avkastning och har fem stjärnor i Morningstar sett till totalratingen.

Swedbank Robur Ny Teknik

1 mån
+9,25%
3 mån
+31,02%
i år
+38,27%
1 år
+52,75%
3 år
+102,84%
5 år
+247,18%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 322,30
sharpe
1,25
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där f…


3) Fastighet

Fastighet placerar i Sverige och globalt i aktier inriktade mot fastighetsbranschen, så som fastighetsbolag, mäklare och byggbolag. Fonden är den fond som gått bäst de senaste tre månaderna (per 2019-01-31) och fick 2018 Lippers pris för bästa fond i sin kategori sett till tre, fem och tio år.

Swedbank Robur Fastighet

1 mån
-0,15%
3 mån
-0,37%
i år
-13,37%
1 år
-4,02%
3 år
+37,66%
5 år
+59,70%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
53,77
sharpe
0,79
förv.avg.
1,25%
Fonden placerar i Sverige och globalt i aktier huvudsakligen i bolag inriktade mot fastighetsbranschen så som fastighetsbolag, mäklare eller byggbolag. Fonden har även möjlighet att placera i andra bolag som till överv…


4) Swedbank Robur Bas Mix

Basfonderna är Swedbank Roburs prisvärda blandfonder. Fonderna placerar i första hand i Roburs aktie- och räntefonder och ger på så sätt en väl diversifierad fondportfölj med bara ett val av fond. Fördelen med Basfonderna i en volatil marknad är att de rebalanserar och justerar andelen aktier och räntor så att du som sparare har ”rätt” aktievikt och risk efter såväl stora börsfall som uppgångar. Bas Mix passar den som vill ha lika delar trygghet som risktagande och ger både stabilitet och möjlighet att ta del av börsuppgångar. Fonden har ett normalläge om cirka hälften aktier.

Swedbank Robur Bas Mix

1 mån
+4,49%
3 mån
+9,32%
i år
-3,28%
1 år
+0,39%
3 år
+8,67%
5 år
+19,12%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
30,97
sharpe
0,28
förv.avg.
1,00%
Fonden är en blandfond som placerar i Sverige och utomlands genom att fördela tillgångarna mellan och inom aktie- och räntemarknaderna samt i alternativa investeringar. Fonden kan ha hög exponering mot enskilda regione…


5) Access Asien

Access Asien är en av våra indexnära fonder där du kan få ett hållbart sparande till en av marknadens absolut lägsta avgifter. Fondernas hållbarhetsprofil innebär att vi exempelvis inte tillåter tobaksbolag eller bolag som till mer än 5 procent tillverkar krigsmaterial, alkoholhaltiga drycker samt bolag som bedriver kommersiell spelverksamhet eller distribuerar pornografiskt material. Access Asien följer ett brett index som följer utvecklingen av stora och medelstora bolag på de asiatiska aktiemarknaderna, exklusive Japan.

Swedbank Robur Access Asien

1 mån
+9,01%
3 mån
+8,74%
i år
-0,32%
1 år
+6,30%
3 år
+26,70%
5 år
+45,67%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
271,66
sharpe
0,55
förv.avg.
0,20%
Access Asien är en aktiefond som placerar i företag inom olika branscher i Asien exklusive Japan. Förvaltningen av fonden är indexnära och målsättningen är att så långt som möjligt efterlikna sammansättningen av indexe…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan