1) Access Sverige

Access Sverige är en av våra indexnära fonder där du kan få ett hållbart sparande till en av marknadens absolut lägsta avgifter. Fondernas hållbarhetsprofil innebär att vi exempelvis inte tillåter tobaksbolag eller bolag som till mer än 5 procent tillverkar krigsmaterial, alkoholhaltiga drycker samt bolag som bedriver kommersiell spelverksamhet eller distribuerar pornografiskt material. Access Sverige följer ett brett index som består av de största och mest omsatta aktierna på Nasdaq OMX Stockholm AB.

Swedbank Robur Access Sverige

i år
+21,66%
3 år
+35,57%
5 år
+56,00%
rating
hållbarhet
förv.avg.
0,20%


2) Ny Teknik

Ny Teknik är en småbolagsfond med nordiskt fokus som investerar i små, innovativa teknikbolag inom bland annat medicinteknik, bioteknik och data- och mobilspel. Ny Teknik är den fond som har haft bäst avkastning av alla fonder på hela fondmarknaden på fem års sikt, oavsett fondkategori och marknad. Fonden fick under 2018 Lippers pris för sin goda avkastning och har fem stjärnor i Morningstar sett till totalratingen.

Swedbank Robur Ny Teknik

i år
+19,18%
3 år
+76,03%
5 år
+230,83%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,25%


3) Fastighet

Fastighet placerar i Sverige och globalt i aktier inriktade mot fastighetsbranschen, så som fastighetsbolag, mäklare och byggbolag. Fonden är den fond som gått bäst de senaste tre månaderna (per 2019-01-31) och fick 2018 Lippers pris för bästa fond i sin kategori sett till tre, fem och tio år.

Swedbank Robur Fastighet

i år
+33,56%
3 år
+48,24%
5 år
+117,19%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,25%


4) Swedbank Robur Bas Mix

Basfonderna är Swedbank Roburs prisvärda blandfonder. Fonderna placerar i första hand i Roburs aktie- och räntefonder och ger på så sätt en väl diversifierad fondportfölj med bara ett val av fond. Fördelen med Basfonderna i en volatil marknad är att de rebalanserar och justerar andelen aktier och räntor så att du som sparare har ”rätt” aktievikt och risk efter såväl stora börsfall som uppgångar. Bas Mix passar den som vill ha lika delar trygghet som risktagande och ger både stabilitet och möjlighet att ta del av börsuppgångar. Fonden har ett normalläge om cirka hälften aktier.

Swedbank Robur Bas Mix

i år
+12,83%
3 år
+18,90%
5 år
+31,17%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,00%


5) Access Asien

Access Asien är en av våra indexnära fonder där du kan få ett hållbart sparande till en av marknadens absolut lägsta avgifter. Fondernas hållbarhetsprofil innebär att vi exempelvis inte tillåter tobaksbolag eller bolag som till mer än 5 procent tillverkar krigsmaterial, alkoholhaltiga drycker samt bolag som bedriver kommersiell spelverksamhet eller distribuerar pornografiskt material. Access Asien följer ett brett index som följer utvecklingen av stora och medelstora bolag på de asiatiska aktiemarknaderna, exklusive Japan.

Swedbank Robur Access Asien

i år
+16,51%
3 år
+41,64%
5 år
+58,86%
rating
hållbarhet
förv.avg.
0,20%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan