När aktiemarknaden är svajig kan det vara av intresse att söka efter alternativa placeringar. Bevis Nu Svensk industri är en utifrån marknadsförutsättningarna optimalt förpackad sådan. Placeringen har en löptid på nio månader och ger möjlighet till indikativt 350 procent av uppgången upp till ett ”tak” på fem procent. Det innebär en avkastningspotential på ca 16,7 procent efter avgift om bolagskorgen stiger med fem procent eller mer.

- I vår senaste uppdatering av Swedbanks Investeringsstrategi höjer vi rekommendationen gentemot den svenska aktiemarknaden till övervikt. Anledningen till förändringen är att vår uppfattning är att investerare förefaller vara för pessimistiska till konjunktur- och vinstutvecklingen, säger Mattias Isakson, aktiestrateg på Swedbank.

Placeringen erbjuder en exponering mot en aktiekorg där Swedbanks strateger valt ut sex aktier som alla har rekommendationen ”Köp”. De utvalda bolagen är Alfa Laval, Boliden, Sandvik, SSAB, Trelleborg och Volvo. Produkten har även ett visst skydd på nedsidan, ned till indikativt -15 procent.

- Sverige har en hög andel konjunkturkänsliga bolag och bör dra nytta av detta. Genom denna produkt får investeraren en attraktiv exponering mot många av de bolag som vi anser vara köpvärda inom detta segment. Dessutom ska vi vara medvetna om att det sannolikt kommer vara en del svängningar under året och därför är skyddet på nedsidan även värt mycket, fortsätter Mattias Isakson.

Extra skjuts vid måttlig uppgång
En rimlig förväntan är att bolagskorgen kommer stiga relativt måttligt under löptiden på nio månader. Vi har därför valt att begränsa uppsidan till indikativt fem procent för att istället kunna maximera uppgången du får del av upp till den nivån. Du får nämligen hela 3,5 gånger uppgången upp till fem procent.

Visst skydd vid nedgång
Om aktiekorgen istället faller så får du tillbaka nominellt belopp minus avgift (1 procent per år), förutsatt att fallet inte är större än indikativt 15 procent. Faller aktiekorgen mer än indikativt 15 procent, från startdag till slutdag, så kommer återbetalningsbeloppet att utgöras av nominellt belopp reducerat med hela aktiekorgens nedgång och avgiften. Du riskerar därmed att förlora delar av eller hela det placerade beloppet.

Låter det intressant? Läs mer i Produktblad, Slutliga villkor och Faktablad på www.swedbank.se/struktprod. Där hittar du exempelvis information om placeringens för- respektive nackdelar, kommentarer kring marknaden och graf över utvecklingen för ingående aktieindex på

Hur går jag tillväga för att investera i Bevis Nu?
Kontakta ditt Swedbankkontor för att boka en tid hos en placeringsrådgivare eller ring telefonbanken på 0771 22 11 22.

Viktig information

All information i denna artikel är sammanställd från källor som skribenten bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller skribenten kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en läsare tagit beslut eller agerat efter att ha läst artikeln. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i artikeln är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som omnämns i artikeln innan du väljer att göra en investering i sådan produkt.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan