Förra året vid samma tidpunkt var läsarna betydligt mindre hoppfulla. Bara 19 procent var mer positiva och dubbelt så många, 12 procent, var mer negativa till börsen efter rapportsäsongen. Andelen som var fortsatt positiva efter rapporterna var dock högre 2018 än i år, 29 procent jämfört med 23 procent.


Såhär svarade läsarna på förra Veckans fråga

Har rapportsäsongen fått dig att ändra din syn på börsen?

  • Ja, till mer positiv 33%
  • Ja, till mer negativ 6%
  • Nej, fortfarande neutral 32%
  • Nej, fortsatt positiv 23%
  • Nej, fortsatt negative 6%


Såhär svarade läsarna på samma fråga för ett år sedan 

  • Ja, till mer positiv 19%
  • Ja, till mer negativ 13%
  • Nej, fortfarande neutral 32%
  • Nej, fortsatt positiv 29%
  • Nej, fortsatt negativ 6%


Läs mer om rapportsäsongen i Rapporterna bekräftar överdriven rädsla och i Robert Oldstrands blogg Negativ förväntad vinsttillväxt

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan