Hur har rapportsäsongen varit i USA?

- Generellt sett har det varit ännu en stark rapportsäsong. Undantaget har varit för bolag med exponering mot Kina. Förväntningarna på bolagen hade dock i flera fall kommit ned vilket medförde att rapporterna i många fall mottogs positivt.

Framförallt har fokus snarare legat på utsikterna för 2019. Bolagen har lite att tjäna på att vara alltför optimistiska i detta läge och ger i många fall försiktiga utsikter för helåret.

Är det något särskilt bolag i din portfölj som stuckit ut?

- Den största rapportraketen för fonden var cybersecuritybolaget Cyberark som levererade väldigt starka siffror och utsikter, aktien var upp över 20 % på sin rapport. Bolaget går väldigt bra i en snabbväxande bransch.

Som ett exempel på att förväntningarna i vissa fall ställts ned ordentligt inför rapporterna kan nämnas dataspelsbolagen, där både fondens innehav i Electronic Arts och Activision handlades upp dagarna efter sina respektive rapporter trots ett svagt rapporterat resultat.

Vad tror du om utvecklingen i USA framåt?

- USA ser fortsatt intressant ut som investeringsalternativ, men man måste vara medveten om att vi är långt inne i en högkonjunktur, och vara noggrann med hur bolagen värderas. Jag är mer intresserad av bolag som växer strukturellt snarare än att vara konjunkturberoende. Det finns flera starka långsiktiga trender där ute såsom digitalisering och demografi där fonden har en stor exponering och där det fortsatt finns goda förutsättningar för att hitta intressanta bolag och affärsmodeller framöver. 

Swedbank Robur Amerikafond utsedd till årets Nordamerikafond 2018


Swedbank Robur Amerikafond

i år
+34,35%
3 år
+61,85%
5 år
+103,92%
rating
hållbarhet
förv.avg.
1,25%

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan