Efter att ha missat konsensus för rörelseresultatet (EBIT) tre kvartal på raken, med ett exceptionellt svagt tredje kvartal följt av en nyemission var fjärde kvartalet viktigt för Saabs och dess lednings trovärdighet. För att Saab skulle möta guidningen för helåret 2018 krävdes därför ett starkt fjärde kvartal. Ledningen hade envist hållit fast vid helårsutsikterna medan marknaden hade varit mer skeptisk, baserat på aktiekursens rörelser. Det var därför förtroendeingivande att se att Saabs rapporterade siffror inte bara mötte förväntningarna utan även slog estimaten. Vi förväntade oss ett baktungt 2018, men fjärde kvartalet 2018 stod för cirka 56 procent av Saabs justerade rörelseresultat för helåret. Det visar hur volatil Saabs verksamhet kan vara mellan kvartalen.

Det starka resultatet i fjärde kvartalet och utsikterna för 2019 tar Saab ytterligare ett steg närmare rörelsemarginalmålet på 10 procent. 


Läs hela Aktienytt genom att klicka här


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan