Med ett sinande flöde i rapportfloden passar Utblick och aktiestrategen Mattias Isakson på att stämma av de viktigaste händelserna på marknaden samt trender och medskick från de många bolagsrapporterna.

Vid Mattias sida står Ingemar Syréhn, fondförvaltare av Swedbank Roburs Sverigefonder, som förklarar vad han gör av rapportsäsongen – exempelvis utifrån perspektivet som förvaltare av Exportfonden. Hur har det gått för exportbolagen på sistone?

I studion finns också Jens Barnevik, även han fondförvaltare. Men av vilken fond är mindre känt. Han kommer till Utblick för att berätta om den nya fond som Swedbank Robur sjösätter 20 februari, alltså imorgon. Vad inriktar sig fonden på och varför, samt hur den som vill investera går tillväga, får ni veta här.

Se Utblick genom att klicka på spelaren ovan.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan