Nedgångar har förbytts mot uppgångar och många investerare har uppenbarligen gått från pessimism till optimism. Beteendet visar tydligt hur snabbt stämningen på de finansiella marknaderna kan skifta. En naturlig fråga blir om det finns någon logisk förklaring till de snabba kasten. Det gör det inte alltid, men det finns ofta någon utlösande faktor som startar flockbeteendet som i sin tur utlöser nivåer i olika handelsstrategier som förstärker rörelserna. 

I slutet av förra året var fokus inställt på lägre global tillväxt, fallande vinstförväntningar, centralbanker på autopilot och handelsspänningarna mellan USA och Kina. Egentligen var inget av detta nyheter för marknaden men på marginalen tilltog tecknen att det kan bli värre än väntat. Efter årsskiftet har alla dessa parametrar på marginalen indikerat att det sannolikt inte blir fullt så illa och med det har aktiemarknaden rivstartat året.

Det finns en rad indikatorer som mäter sentimentet, stämningsläget, bland investerare. Dessa ger oss i dagsläget inte en helt konsekvent bild av hur det ser ut. Under slutet av 2018 försvagades nästan alla kraftigt som ett tecken på den oro som rådde. Flertalet av dem har förbättrats under starten av 2019. En sådan är exempelvis AAII:s veckovisa investerarundersökning. I julveckan svarade mer än 50 procent  att de var pessimister och under 20 procent att det var optimister. 

I dag är det nästan det motsatta, 40 procent är optimister medan endast dryga 20 procent är pessimister. Det har gått sex veckor mellan mätningarna. Antalet optimister är ungefär i linje med det långsiktiga genomsnittet medan antalet pessimister är knappt 10 procentenheter lägre än snittet. Frågan som ställs i den här undersökningen är ”kommer aktiemarknaden stå högre eller lägre om sex månader?”. 

I motsats till denna undersökning visar State Streets globala institutionella konfidensindex att de institutionella aktörerna inte har dragit upp sin risk i januari, vilket innebär att de rimligtvis hamnat på efterkälken i början av året. Ett neutralt värde, 100, innebär att de vare sig ökar eller minskar sin risk. I januari föll indikatorn från 80 till 70 och det är i särklass det lägsta värde som noterats sedan mätningarna började 2000.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan