I februari börjar Pensionsmyndigheten skicka ut de orangea kuverten. Men många tar inte del av sin pensionsprognos från minpension.se och ännu fler saknar tillräcklig kunskap om hur pensionssystemet fungerar. Det är oroande eftersom kunskap är en förutsättning för att kunna påverka och höja sin pension.

En av tre oroar sig också för sin ekonomi som pensionär. De som saknar kunskap om hur pensionen fungerar är mer oroliga än de med bra kunskap om pensionssystemet.

– Många gånger hänger bristen på kunskap och oron för pensionen ihop. Ett första steg för att få koll är att ta reda på hur den egna pensionen förväntas bli genom att ta del av sin pensionsprognos på minpension.se. Utifrån det kan man sedan agera, för det går att påverka storleken på sin pension, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Så kan man höja sin pension
Genom att sätta sig in i hur pensionen fungerar och vad som påverkar den är det enklare att planera för sin ekonomi som pensionär. Den allmänna pensionen grundas på livsinkomsten, det vill säga den sammanlagda lönen under hela arbetslivet. Den avgörs av lön och antal år i arbete, där varje extra år i arbete får stor effekt på den slutliga pensionen. Längre perioder av deltidsarbete kan däremot påverka pensionen negativt. De flesta som arbetar får också tjänstepension från sin arbetsgivare. Tjänstepensionen sätts av i relation till lönen.

– Det går att påverka sin pension. Försök jobba heltid, om du inte redan gör det, och hos en arbetsgivare som betalar in till tjänstepension. Om du även sparar privat till din pension så kan din pension bli betydligt högre. Kan du jobba något år extra innan du går i pension gör det också stor skillnad på din pension, säger Arturo Arques.Få koll på din pension – tips från Swedbank och sparbankerna:

  • Ha koll på din pension, gå in en gång per år på minpension.se och gör en pensionsprognos, då ser du hur din pension kommer att bli. Ju tidigare du skaffar dig den informationen, ju längre tid har du på dig att själv påverka genom exempelvis eget sparande.
  • Livsinkomsten bestämmer pensionen. Försök arbeta hos en arbetsgivare som betalar tjänstepension till de anställda, och försök att arbeta heltid.
  • Tänk på att varje år utanför arbetsmarknaden påverkar din pension.
  • Spara privat till din pension, ju tidigare du börjar spara desto mindre belopp behöver du sätta undan. Börjar man spara lite senare i livet får man räkna med att spara lite mer varje månad för att få önskad effekt.


Så här funkar det - pensionssystemet:
Den dag du går i pension får du pension från flera håll. Det är dels allmän pension (inkomstpension och premiepension), dels tjänstepension som de flesta har, samt ett eventuellt privat sparande till pension.

Hur hög din pension blir beror på din totala livsinkomst, och livsinkomsten beror i sin tur på inkomst och antal år i arbete. Högre inkomst och fler år i arbete ger alltså en högre pension. Varje år som du av olika anledningar inte arbetar1 påverkar pensionen negativt. Detsamma gäller för längre perioder av deltidsarbete, då blir avsättningen lägre och så också den slutliga pensionen.

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen som du själv kan påverka, detsamma gäller för de flesta tjänstepensionsavsättningar. Du kan själv välja hur den ska placeras. Premiepension, tjänstepension och ett eget sparande till pension är långsiktigt sparande. Sparar du långsiktigt behöver du inte vara alltför rädd för att spara i fonder med lite högre risk, då ökar sannolikheten att pengarna växer lite mer. När du närmar dig pensionsåldern kan det vara klokt att minska risken i dina placeringar.


1) Inkomster från föräldrapenning, studier, a-kassa, sjuk- eller aktivitetsersättning är pensionsgrundande. Men då de är lägre än individens lön blir också pensionsavsättningen lägre än vid arbete.


 

Fakta om undersökningen:
Undersökningen genomfördes 7-18 januari, 3 000 personer mellan 18 och 65 år deltog.

Läs mer om Swedbanks privatekonomiska rapporter
Läs också Inspiration och tips

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan