I princip samtliga geografiska områden för Trelleborg uppvisade organisk tillväxt. Bolaget är överlag optimistiskt runt tillväxten, men har i sina marknadsutsikter formulerat sig något negativt med hänvisning till exponeringen mot bilindustrin. Kepler Cheuvreux ser kursreaktionen efter senaste kvartalsrapporten som överdrivet negativ. Trelleborg borde handlas till genomsnittet för nordiska kapitalvaror (12x EV/EBIT) men värderas för närvarande till 10x. En hel del potential finns alltså i aktien. Riktkursen sänks marginellt medan rekommendationen Köp upprepas.

Astra Zeneca har fyra nya produkter som ska driva tillväxten: Tagrisson, Imfinzi, Lynparza och Fasenra. Under fjärde kvartalet slog samtliga dessa förväntningarna vilket gör att Kepler Cheuvreux ser stöd för tron på framtida tillväxt. Även om försäljnings- och marknadsföringsutgifter låg 9 procent högre än väntat, ser utsikterna för 2019 något bättre ut och den långsiktiga bilden ser ljus ut. Rekommendationen Köp kommer till riktkursen 6100 GBX.

Kinnevik uppvisar nu den högsta substansrabatten på fem år. Under fjärde kvartalet minskade substansvärdet med 10 procent, främst hänförligt till innehaven i klädbolaget Zalando som utvecklades svagt. Även Christina Stenbecks aviserade avgång från styrelsen påverkar, liksom svag utveckling inom e-handelssegmentet i stort, påverkar. Nu investerar Kinnevik stort i MatHem, ett segment man har erfarenhet av och kunskap i för att skapa synergier mellan nyinvesteringen och tidigare liknande innehav. Riktkursen för Kinnevik sänks, men rekommendationen Köp upprepas.


Läs hela Aktienytt genom att klicka här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan