Alfa Laval har i veckan presenterat resultatet för det fjärde kvartalet vilket låg i linje med förväntningar. Under kvartalet inkom ordrar för 11,6 miljarder kronor. Det innebär att den organiska tillväxten är 14 procent sedan samma period förra året.

Vad gäller beställningar av scrubbers, den reningsteknik som blir allt viktigare för sjöfarten, var minskningen större än väntat. Bolaget har redan sålt slut scrubbers för hela perioden 2020-2021, så tillväxtmöjligheterna är begränsade. Därtill uteblir en extrautdelning vilket är en besvikelse. Riktkursen sänks och rekommendationen Köp nedgraderas till Behåll.

I slutet av mars är det tänkt att NENT ska avknoppas från MTG. Denna del av MTG uppvisar för fjärde kvartalet ett justerat rörelseresultat som ligger 2 procent under förväntan trots ökande antal prenumeranter.

För e-sportsegmentet MTGx låg intäkter i linje med förväntningarna samtidigt som förlusten minskade kraftigt under det senaste kvartalet. Utdelningsestimaten justeras då enbart NENT avser dela ut. Även MTG får, likt Alfa Laval, sänkt riktkurs men rekommendationen Köp upprepas.

Nordens ledande fastighetsutvecklare JM rapporterade starka marginaler för det fjärde kvartalet. Men bättre marginaler i kombination med färre byggstarter får den nettoeffekten att intäkterna försämras.

Nedskrivningar på 95 miljoner i JM Construction var inte inräknat i Kepler Cheuvreux prognos, men borträknat detta var underliggande vinst 32 procent bättre än väntat, mycket tack vare stark försäljning och väldigt goda marginaler i Sverige-verksamheten. Det här är dock inget som är hållbart framöver. Riktkursen liksom rekommendationen Köp upprepas.


Läs hela Aktienytt för denna vecka genom att klicka här.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan