Det är många som inte har kommit igång att spara till sin pension trots att det privata sparandet kommer att spela stor roll för hur stor den totala pensionen blir.

 - Den dagen man går i pension minskar inkomsten med runt 40 procent. Även om man har en ansträngd ekonomi när man arbetar är det bra att försöka komma igång med ett sparande till sin pension. Ju tidigare du börjar, desto lägre kan sparbeloppet vara varje månad vara. Även mindre belopp växer sig stora på lång sikt, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Ett sparande på 500 kronor per månad från 25-årsåldern kan ge omkring 1 500 kronor per månad resten av livet som pensionär. Börjar man spara till sin pension i 50-årsåldern kan man i stället behöva sätta undan 1 500-2 000 kronor per månad för att få motsvarande. (Beräkningar gjorda utifrån Pensionsmyndighetens typfallskalkyl, med real fondavkastning på 2,1 procent.)


Prioritera sparande nu så kan du unna dig saker även som pensionär
Många av de som inte pensionssparar uppger att de inte har råd att göra det, många tycker också att det är så långt kvar till pensionen. Men främsta anledningen till att man inte pensionssparar är att man prioriterar andra saker.

 - Att inte spara alls för att man prioriterar andra saker är lite kortsiktigt. Vill man kunna unna sig något utöver det nödvändiga som pensionär är det klokt att ha ett eget pensionssparande. Och tänk på att spara pengarna där de kan generera avkastning, säger Arturo Arques. 

Vanligast är att spara till sin pension i fonder, knappt 80 procent av de som pensionssparar gör det i fonder. Men en av fem sparar pengarna på sparkonto, nästan lika många sparar direkt i aktier. Pensionssparande är ett långsiktigt sparande och det kan med fördel placeras där det kan ge avkastning, det vill säga i fonder eller i aktier.


Hög tid att stimulera pensionssparande 
Individen behöver ta ett stort eget ansvar för att få en bra pension. Ett sätt att göra det är att spara själv. Det är många som inte har kommit igång, men två av tre skulle spara mer till sin pension om sparandet var subventionerat eller stimulerat på något sätt. 

- Det är hög tid att återinföra någon slags stimulans för pensionssparande. Många riskerar att få låga pensioner, så även om ett stimulerat sparande innebär en kostnad för staten så minskar man antalet bidragsberoende pensionärer i framtiden. Det kan vara väl satsade pengar, säger Arturo Arques.


Kom igång med ditt pensionssparande – tips från Swedbank och sparbankerna

  • Om du inte redan sparar till din pension är det hög tid att börja. Om du börjar spara tidigt kan du sätta av mindre belopp varje månad. Ett litet sparande under en längre tid kan växa till betydande belopp.
  • Se över ditt sparande regelbundet och öka det om du har möjlighet. 
  • Pensionssparande är ett långsiktigt sparande. Spara det där det ger avkastning, i till exempel fonder. 
  • Se över fondernas avgifter, det gör skillnad på sikt. 
  • Börjar du närma dig pensionsålder, se över fördelningen mellan aktier och räntebärande värdepapper i dina placeringar. Det kan vara en god idé att minska andelen aktier när du närmar sig att ta ut dina pensionspengar, så du inte riskerar att värdet minskar just när pengarna ska tas ut.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan