Förra året steg bolagens vinster kraftigt samtidigt som börsen föll. 

- 2018 var ett riktigt dåligt börsår, trots mycket god vinsttillväxt i bolagen. Det gör att värderingen även efter kursrusningen i början på innevarande år är attraktiv, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg. 

Det genomsnittliga framåtblickande P/E-talet på Stockholmsbörsen är 13,5. Det kan jämföras med genomsnittet för de senaste 10 åren som är 14,8. 

Samtidigt fortsätter statsobligationer, det riskfria alternativet, att inte vara något alternativ ur avkastningssynpunkt. Längre ut på riskskalan finns krediter. Men de är högt värderade både i relativa termer mot aktier och i absoluta tal utifrån ett historiskt perspektiv. Om räntorna börjar stiga innebär det dessutom en kapitalförlust för obligationsinnehavare. 

- Det är bara att konstatera att den som vill få någon nämnvärd avkastning på sitt kapital inte har mycket att hämta annat än på aktiemarknaden, säger Johannes Bjerner. 

Med tanke på att bolagens vinster utvecklades så väl under förra året är det låg risk i den förväntade genomsnittliga direktavkastningen på Stockholmsbörsen. 

- De 4,2 procent som marknaden räknar med ligger dessutom inom det normala spannet på 4,0-4,5 procent som Stockholmsbörsen brukar ge i direktavkastning, säger Johannes Bjerner.

Som en jämförelse kan nämnas att den förväntade direktavkastning på framåtblickande vinster på S&P500 bara är ungefär hälften. 

- Skillnaden beror på att Stockholmsbörsen domineras av banker och verkstadsbolag, medan USA-börserna har en mycket högre andel tillväxtbolag, som normalt sett inte lämnar särskilt höga utdelningar plus att återköp är en mer vanlig företeelse av skattetekniska skäl, säger Johannes Bjerner. 

Hur ska man då tänka om man vill bygga upp en portfölj med utdelningsaktier? 

- Man bör vara medveten om att en väldigt hög direktavkastning är en signal om att marknaden inte räknar med att företaget långsiktigt kan hålla utdelningsnivån. Väljer man bolag enbart utifrån avkastningsnivån riskerar man följaktligen att göra en dålig affär. Ett sätt att hitta bra stabila utdelningsaktier är att använda inspirationsfliken i Aktiellt och botanisera bland aktier med hög och uthållig direktavkastning, säger Johannes Bjerner. 

Läs mer om räntor och krediter i senaste Investeringsstrategin

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i värdepapper innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan