- Vi vill skicka ett stort och varmt tack till alla de som har valt att spara i Swedbank Humanfond. Det är ett konkret bevis på att sparande och en god vilja verkligen kan göra skillnad på många sätt. Pengarna som förmedlas från spararna via fonden går till stöd till allt från akut hjälp vid katastrofer, sjukdomsbekämpning, forskning och insatser för en bättre miljö. Det som helt enkelt ligger kundens eget hjärta allra närmast, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur. 

Berättelser från verkligheten

En av organisationerna som går att stödja när man sparar i Swedbank Humanfond är Rädda Barnen. Pengarna är ett mycket viktigt tillskott i deras arbete för barn i katastrofer och konflikter. 

Se filmen om Rädda Barnen (YouTube)

Swedbank Humanfond och Sjöräddningssällskapet har satt upp ett gemensamt insamlingsmål: från och med utdelningen 2019 kommer pengarna från ditt fondsparade att gå till ny båt i Gunnel Larson-klassen!

Se filmen om Sjöräddningssällskapet (YouTube) 
Fler berättelser från verkligheten 
Läs mer om Swedbank Humanfond och se hur stor gåva varje organisation fick 2019.


Fakta om Swedbank Humanfond

Swedbank Humanfond är en ideell aktiefond som investerar i svenska företag som aktivt arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Fonden är även Svanenmärkt. Varje år skänker spararna i Humanfond drygt 40 miljoner kronor till välgörande ändamål. Totalt under åren har spararna skänkt över en miljard kronor. Fonden har ingen avgift och två procent av ditt sparande går till välgörande ändamål. Du väljer själv vilken organisation du vill stödja.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan