Inför 2018 trodde 83 procent av Aktiellts läsare på en positiv utveckling för Stockholmsbörsen. Facit blev –10,6 procent för OMX S30, betydligt sämre än de allra flesta väntat sig. Bara 6 procent av läsarna, trodde på en nedgång över 10 procent inför 2018. Året innan, då börsen gick upp med 3,3 procent var det 20 procent som prickade rätt. 

Svaren inför 2019 är inte riktigt jämförbara med tidigare år, eftersom vi ställde frågan annorlunda. Men det är fortfarande betydligt fler som är positiva än negativa till börsen. 

Andelen kraftigt pessimistiska är för övrigt påfallande konstant, 5-6 procent.


Så svarade läsarna på förra veckans fråga

Vad tror du om börsen 2019?

 • Det blir ett kanonår. Upp över 12%: 18%
 • Upp 7-12%: 30%
 • Neutralt +/- 6%: 37%
 • Ner 6-12%: 9%
 • Det går illa. Ner mer än 12%: 5%


På fråga om 2018 blir ett bra börsår såg fördelningen ut på följande vis:

 • Ja, börsen går upp 0-5 procent: 19%
 • Ja, börsen går upp 5-10 procent: 44%
 • Ja, börsen går upp över 10 procent: 20%
 • Nej, börsen går ner 0-5 procent: 6%
 • Nej, börsen går ner 5-10 procent: 5%
 • Nej, börsen går ner mer än 10 procent: 6%


På frågan ”Blir 2017 ett bra börsår?” svarade Aktiellts läsare så här:

 • Ja, den går upp 0-5 procent: 20%
 • Ja, den går upp 5-10 procent: 41%
 • Ja, den går upp över 10 procent: 23%
 • Nej, den går ner 0-5 procent: 8%
 • Nej, den går ner 5-10 procent: 4%
 • Nej, den går ner mer än 10 procent: 5%


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan