Vad är Swedbank Trading

Huvudsyftet med Swedbank Trading är att förse investerare med enskilda affärsidéer på aktiemarknaden. Dessa affärsidéer har en kort tidshorisont och baseras därför utöver den fundamentala analysen även till stor del på rådande marknadssentiment och den tekniska analysen. Då vi nu har lagt 2018 till handlingarna kan det därför vara läge att göra en summering av året, tillsammans med några reflektioner. 

Årskommentar för Swedbank Trading 2018

Börsutvecklingen under året har varit en av de mest dramatiska och komplicerade på väldigt länge. Rörelserna har till stor del varit sentimentsdrivna där också investerare i hög grad fått tackla nyckfull geopolitik. Årets första sex månader karakteriserades av en sidledes trend men med stora rörelser, både på upp- och nedsidan. Avslutningen på året blev mer dramatisk där oro och rädsla dominerade investerarhumöret varpå börsen backade kraftigt.

Börsindexet OMXS30 slutade året med en nedgång på strax över 10%. Som mest var indexet upp strax över 6% Jämfört med 2017 var utvecklingen under året betydligt mer slagig där vi vid tillfällen, särskilt under andra halvan av året, blev utkastade ur några affärsidéer då uppsatta stoploss-nivåer triggades. Stor slagighet kan vara problematiskt för en strategi där stoploss-nivåer används, då risken ökar för att positioner stängs på grund av tillfälliga allmänna kursnedgångar i marknaden. Samtidigt har dessa under året skyddat för större nedgångar i enskilda positioner. Förutom affärsidén i Loomis handlas samtliga aktier till lägre kurser i relation till uppsatta stoploss-nivåer.  

Med anledning av årets komplicerade börsläge har vi också varit relativt restriktiva med att lansera affärsidéer. Visserligen skapar volatilitet möjliga lägen på börsen men samtidigt ökar också risken och med facit i hand anser vi det har varit ett klokt beslut att iaktta en mer försiktig hållning. Totalt under året stängdes 14 affärsidéer, varav 8 affärsidéer stängdes med vinst och 6 stängdes med förlust. 

Då Swedbank Trading består av enskilda affärsidéer och antalet öppna affärsidéer varierar stort över tid finns det varken anledning eller möjlighet att göra någon jämförelse av strategin mot något börsindex. För att kontrollera huruvida analysansatsen fungerar kan det dock likväl vara intressant att relatera utvecklingen av de affärsidéer som görs på det sätt som det kan jämföras. 

De affärsidéer som stängdes under 2018 gav en aggregerad positiv avkastning om 32,15%. Om man under samma perioder istället varit investerad i indexet OMXS30 skulle detta på samma sätt ha resulterat i en aggregerad negativ avkastning om -23,28%. Strategin gav således en positiv avkastning, såväl absolut som relativt. Då vi nu lägger ett mycket komplicerat börsår bakom oss ser vi med tillförsikt på 2019 och de affärsmöjligheter detta år kan ge. Vi hoppas därför även detta år kunna fortsätta lyfta fram spännande affärsidéer, inspiration och självklart en god avkastning i de enskilda affärsidéer som presenteras

Lista över affärsidéer gjorda under 2018

Total utveckling av Swedbank Trading sedan starten februari 2014

Ta del av Swedbank Trading

Alla affärsidéer i Swedbank Trading publiceras här på Aktiellts löpsida kronologiskt då de lanseras respektive stängs. De för stunden öppna affärsidéerna återfinns också i högerkolumnen under Teknisk Analys, där även aktuell börssyn för den svenska börsen, OMXS30, återfinns.

För enklast tillgång och för att inte riskera att missa då en publicering sker går det också att prenumerera på våra affärsidéer via e-post, som skickas ut vid varje tillfälle då en affärsidé öppnas eller stängs. För att läsa själva affärsidén krävs det att man är inloggad. Anmälan till e-postutskick av Swedbank Trading kan göras i länken nedan. 

Anmäl dig till utskicken av Swedbank Trading här

Mer information om Swedbank Trading

Swedbank Trading - Produktblad
Swedbank Trading - Frågor & Svar
Arkiv för Swedbank Trading på Aktiellt


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan