Värderingen prisar in större avmattning än bolagen indikerar.

I Sverige har endast ett fåtal bolag publicerat sina siffror för fjärde kvartalet. Indextunga Ericsson och Telia gick åt olika håll när de rapporterade i fredags. Ericsson steg på en stark rapport och i Telias fall var det tvärtom, den föll på en svag rapport. För Sverige som marknad är det dock mer intressant att titta på vad det mer konjunkturkänsliga Sandvik levererade. Operationellt har bolaget fortfarande bra fart även om tillväxttakten mattas av. Vi anser inte att kommentarerna eller rapporten i sig föranleder en högre risk för en större avmattning än den vi redan fått tecken på från olika typer av indikatorer.

Tidigt cykliska delar av bolaget var en besvikelse medan mer sencykliska delar överraskade positivt. En svagare bilindustri och ett svagare Kina är inte överraskande samtidigt som gruvverksamheten uppvisar styrka som sannolikt kan bekräftas av andra bolag verksamma inom denna nisch. Aktien pendlade mellan plus och minus men stängde dagen och veckan högre. Detta ser vi som ett tecken på att investerare generellt sett har prisat in en för mörk bild av 2019. För att fullt ut få tillbaka tron på konjunkturen och vinsterna krävs sannolikt någon form av handelsavtal mellan USA och Kina. Detta tror vi kommer.

I USA har rapportsäsongen kommit lite längre, 108 av S&P 500-bolagen har levererat sina siffror. Hittills har 75 procent rapporterat starkare vinster än väntat och den sammanlagda överraskningen uppgår till knappt 2 procent. Under de tre första kvartalen för 2018 uppgick avvikelsen till 5–7 procent. Även i denna mening är det alltså avmattning men vi anser att det är mer intressant att bolagen trots allt fortsätter att överraska positivt.

Ovan bild kan dock komma att förändras då endast ungefär 20 procent av bolagen rapporterat än så länge. Vinsttillväxttakten har även den mattats, från över 20 procent för de tre första kvartalen ner till 13 procent för fjärde kvartalet som det ser ut nu. Jämförelsetalen för de kommande kvartalen blir tuffa och här förväntas endast låga ensiffriga tillväxttal.

Nu väntar två spännande veckor och vår tidiga slutsats av de rapporter som kommit hittills är att de bekräftar bilden av avmattning men de spär inte på att den skall bli värre än de indikationer vi fått tidigare. Vi förblir neutrala till aktier.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan