I Utblick berättar alltså veckans gästspanare Rikard Kull, försäljningschef för Swedbank och Sparbankerna, vad för slags sparformer som är bättre givet de allt fler osäkerhetsmoment som präglar världens marknader. Han förklarar även de fördelar som ett organiserat sparande, exempelvis månadssparande, medför för dig som privatperson.

Se avsnittet om månadssparande genom att klicka på spelaren ovan.

Detta är givetvis intressant för alla befintliga och blivande sparare att ta del av, särskilt då Swedbank Robur nyligen vunnit priset Årets Fondbolag 2018 och även pris för årets Nordamerikafond för Swedbank Robur Amerikafond. Läs mer om fonden här och klicka här för att köpa andelar.

Se även aktiestrateg Mattias Isakson och marknadsstrateg Johannes Bjerner diskutera rapportsäsong och handelskonflikt genom att klicka här. 

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i videosändningen är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank och/eller personerna som uttalar sig i sändningen kan dock inte garantera att informationen är korrekt och ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av att en tittare tagit beslut eller agerat efter att ha sett sändningen. Åsikterna är personernas egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i sändningen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av ytterligare information; såsom marknadsinformation, analyser, nyheter, marknadsföringsmaterial, faktablad och det prospekt som finns utgivet för produkt som eventuellt omnämns i sändningen innan du väljer att göra en investering.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan