Swedbank Robur Medica+9,7%

Medica är en global aktiefond som placerar i mindre och medelstora bolag i hälsovårdssektorn inom bland annat läkemedel, medicin- och bioteknik. 


Förvaltaren Mattias Häggblom kommenterar:

De främsta positiva bidragen till avkastningen under perioden kom från Merck Inc, United Health och Abbott Labs

Mercks gynnades av kraftiga kursuppgångar inom amerikanska läkemedelsaktier under sommaren. Aktien steg också på grund av marknadens numera samstämmiga bedömning att bolagets läkemedel Keytruda kommer att nå stor framgång på den stora lungcancermarknaden under de kommande åren. 

United Health gynnades av fortsatt starka delårsrapporter men också en kapitalmarknadsdag i december. Bolaget gav utsikter till 2028 med en förväntad försäljning om $500 miljarder eller en årlig tillväxt kring 8 procent.  

Abbott Labs hade medvind i samtliga sina affärsenheter efter förvärven av Alere inom diagnostik och St Jude Medical inom medicintekniska produkter. Banbrytande forskningsresultat inom sjukdomar relaterade till hjärtats struktur stärkte aktien relativt sektorn under andra hälften av året. 

2019 blir ett år som sannolikt färgas av nyheter kring läkemedelsprissättning i USA, bioteknikbolagens möjligheter att söka finansiering, eventuella större företagsaffärer samt förberedelserna inför amerikanska presidentvalet 2020 där hälsovård sannolikt blir en viktig fråga. Igen.  

Läs mer om Swedbank Robur Medica

Vill du investera i Swedbank Robur Medica? Klicka här


Swedbank Robur Microcap: 8,2%

Specialfonden Swedbank Robur Microcap är en spetsig småbolagsfond med inriktning på innovativa nordiska bolag. 


Förvaltaren Henrik Carlman kommenterar:

Bolagen som är största bidragsgivare är 

1.MIPS

2. IBT

3. Aspire global

I Microcap ser jag ser en portfölj med många bra bolag som har fortsatt god potential att utvecklas väl operationellt under 2019. 


Swedbank Robur Microcap är en ny typ av fond som investerar långsiktigt i mindre bolag och som stänger för köp när det samlade kapitalet uppgår till två miljarder kronor. Fram till dess taket är nått kommer fonden att vara öppen för köp varje kvartal. 

Information om fonden, faktablad och informationsbroschyr finns på www.swedbank.se/microcapSwedbank Robur Fastighet, +6,0%

Fonden placerar i Sverige och globalt i aktier inriktade mot fastighetsbranschen, så som fastighetsbolag, mäklare och byggbolag.


Förvaltaren Fredrik Mattsson kommenterar:

Avkastningen har gynnats både relativt och absolut av fondens positionering inom svenska fastighetsbolag. Förutsättningarna ser relativt goda ut för nästa år så länge det inte blir en tydlig konjunkturinbromsning eller påtagligt dyrare finansieringskostnader genom stora isärspreadar på kreditmarknaden eller att räntorna stiger högre än väntat.

Läs mer om Swedbank Robur Fastighet

Vill du investera i Swedbank Robur Fastighet? Klicka här


Swedbank Robur Technology: +4,9%

Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i bolag inom informationsteknologisektorn. I sektorn ingår till exempel bolag verksamma inom mjukvara, datortillverkning, kommunikationsutrustning, halvledare och IT-tjänster.

Förvaltaren Johan Söderström kommenterar:

Bästa bidragsgivare till technology 2018 var 

Absolut: Microsoft

Relativt:  Mastercard, Wirecard (samma bidrag)

De långsiktiga förutsättningarna för Technology är fortsatt goda. Många av de stora bolagen värderas lågt i förhållande till tillväxt. Tillväxten drivs av digitaliseringen och bör kunna vara hög över lång tid. Den pågående konjunkturavmattningen har pressat sektorn på kort sikt delvis drivet av handelspolitiska problem.


Läs mer om Swedbank Robur Technology

Vill du investera i Swedbank Robur Technology? Klicka här

Se även intervju med Johan Söderström i förvaltarnytt


Swedbank Robur Amerikafond, +4,5% 

Amerikafond har en fokuserad, balanserad och långsiktig portfölj med cirka 50 innehav av små-, medelstora- och stora bolag. 


Förvaltaren Rikard Forssmed kommenterar:

Den bästa relativa bidragsgivaren under 2018 var mjukvarubolaget Trade Desk som såldes under hösten efter en fantastisk kursutveckling under året. Den bästa absoluta bidragsgivaren var Amazon som har haft ännu ett strålande år på börsen. Även här har jag minskat positionen under hösten.


För den breda marknaden blir en avgörande faktor under 2019 hur handelskonflikten mellan USA och Kina utvecklar sig. En lösning där i kombination med att den starka konjunkturen håller i sig gör att marknaden ser intressant givet att värderingen har kommit ner under hösten. Jag bedömer även fortsättningsvis att Teknologisektorn har de bästa förutsättningarna att utvecklas positivt.


Läs mer om Swedbank Robur Amerikafond

Vill du investera i Swedbank Robur Amerikafond? Klicka här


Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan