Nya förhandlingar i antåg
Efter ett bedrövligt sista kvartal 2018 på världens börser har 2019 börjat i en positiv anda och en del av den optimismen tillskrivs positivare tongångar i förra årets kanske längsta politiska följetång, nämligen handelskonflikten mellan USA och Kina

Samtal under inledningen av 2019 ledde inte till någon överenskommelse men väl kommentarer om en positiv underton vilket i sin tur gladde marknaderna. Då den tillfälliga ”vapenvilan”, då länderna inte ska införa nya tullar, sträcker sig till 2 mars är det svårt att se att någon överenskommelse skulle komma i närtid, även om vi tror att det kommer att ske.

Båda sidorna behöver kompromissa, varför ett avtal i närtid sannolikt inte kommer att slutas. Nya förhandlingar med Kinas huvudförhandlare Liu He har också bekräftats, vilka kommer äga rum 30-31 januari i USA.


Statistiska överraskningar
Från att handeln och ekonomierna tidigare rullat på ”opåverkade” börjar nu tecken på de införda tullarna, och oron för ytterligare tullar, synas i den faktiska statistiken.

Förra veckans kinesiska exportstatistik visade sig överraskande falla med 4,4 procent i december, samtidigt som exporten till USA föll med 3,3 procent och BNP-tillväxten för det fjärde kvartalet blev ”låga” 6,4 procent. Handelsbalansen, som USA:s president Donald Trump ser som den viktigaste frågan i konflikten, steg till ett rekordunderskott på 323 miljarder dollar för 2018.

Den svaga kinesiska statistiken kan inte endast härledas till handelskonflikten utan den allmänna konjunkturavmattningen bidrar också. Därtill bromsar även den kinesiska inhemska tillväxten in, vilket myndigheterna redan motverkat med nya stimulanser.

Men att en del kan tillskrivas handelsoron får ses som ett faktum. Från Kinas sida finns det därför ett intresse att se en lösning. Även från den amerikanska sidan blir det allt tydligare att det finns ett intresse för att hitta en lösning, samtidigt som president Trump pressas av höga förväntningar på hemmaplan om en överenskommelse – och helst en förmånlig sådan.


Spännande rapportsäsong i sin linda
Bland annat kommenterade Apple i samband med sin försäljningsvarning, under inledningen av 2019, att det framförallt var Kina som var anledningen till den lägre försäljningen. Även andra bolag har uttryckt att de börjar känna av tullarna.

Rapportsäsongen kommer därmed att vara extra intressant denna gång. Dels för bolagens kommentarer kring handelskonflikten och huruvida det tidigare varit mycket ”pre buys” inför ett eventuellt handelskrig.

Och dels kommer den konjunkturella situationen att vara av högsta intresse för marknaden, inte minst mot bakgrund av de relativt få vinstvarningarna.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan