Vi är mitt uppe i rapportsäsongen för Q4 2018. Hur har det sett ut i Ryssland?

- Först vill jag påpeka att rapportsäsongerna i Ryssland inte brukar vara lika kurspåverkande som i många andra marknader, till exempel vår hemmamarknad Sverige. Det varierar dock från sektor till sektor och jag tror att rapporteringen från bolag kopplade till konsument varit viktiga, inte minst inom dagligvaror (Magnit och X-5) samt IT/sökmotorer (Yandex).

En faktor som är ännu viktigare för utveklingen av Moskvabörsen är uppfattningen av politisk risk, inte minst sanktioner mot Ryssland. En anledning till varför Ryssland gick så starkt i slutet av förra året och fortsätter att utvecklas starkt i år, är att den politiska risken med sanktioner från USA inte upplevs lika allvarligt som tidigare. Senaten i USA verkar ha varit sysselsatta med andra frågor och några av de sanktioner som infördes under förra året har lyfts bort. Något som varit positivt för bolaget Rusal och andra bolag med koppling till den ryske oligarken Oleg Deripaska. Det har varit positivt för ryska börsen som helhet och i synnerhet för ryska banker som hade krediter till de tidigare sanktionerade bolagen.

Är det något särskilt som stuckit ut?

- Det som många har väntat på var Sberbanks, som är Rysslands ledande bank, förväntningar för 2019. De är viktiga för förståelsen av hur det går för landets ekonomi och konsumtion. Sberbank kom med oförändrade förväntningar för 2019 och ett positivt uttalande om fortsatt goda utsikter till en försäljning av Denizbank. Försäljningen av Denizbank kan stärka Sberbanks kapital och möjliggöra en ökad utdelning. För Rysslandsfondens innehav var rapporterna från livsmedelskedjan X-5 och byggbolaget Etalon överraskande starka. 

Moskvabörsen är fortfarande en av världens högst utdelande börser. Till exempel har Sberbank en direktavkastning på ca 10 %, vilken kan bli ännu högre om försäljningen av Denizbank går i land. Tillsammans med den låga värderingen (P/B under 1) och en årlig tillväxt på ca 20 % är det svårt att hitta en bättre konkurrent. En relativt hög direktavkastning är en av de faktorer som kan fortsätta attrahera investerare till ryska börsen.

Vad tror du om marknaden på sikt?

- Den ryska marknaden lär även framöver drivas av en höjning eller sänkning av den politiska risken, men som helhet är marknaden lågt värderad och har en attraktiv direktavkastning.

Swedbank Robur Rysslandsfond

1 mån
-1,14%
3 mån
+5,84%
i år
-18,07%
1 år
-7,61%
3 år
+41,95%
5 år
+83,33%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
30,25
sharpe
0,66
förv.avg.
1,42%
Fonden placerar i aktier i bolag inom olika branscher i Ryssland. Fonden får använda sig av derivatinstrument i syfte att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstr…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan