Knappt en tredjedel av Aktiellts läsare trodde att Investors aktie skulle gå starkast på rapportdagen. Utfallet blev att aktien sjönk knappt 0,2 procent. Starkast gick Ericsson som steg med 3,2 procent. 13 procent av Aktiellts läsare hade tippat Ericsson som vinnare.

Hela 23 procent trodde att Sandvik skulle bli en vinnare och aktien steg med 1,5 procent. Sandvik och Ericsson var de enda aktierna som steg på rapportdagen.

Samma dag som Ericsson rapporterade Telia, vars aktie sjönk med 4,6 procent. 13 procent av läsarna trodde att Telias aktie skulle gå bäst på rapportdagen.

Castellum och Bonava backade med 0,9 respektive 0,5 procent. Av Aktiellts läsare hade 12 procent tippat Castellum som vinnare. Enbart 7 procent trodde att Bonava var den aktie som skulle gå bäst.


Vilken aktie går bäst på rapportdagen?

Kursutveckling på rapportdagen

 • Sandvik    +1,5%
 • Castellum    -0,9%
 • Bonava    -0,5%
 • Investor    -0,2%
 • Telia    -4,6%
 • Ericsson    +3,2%


Så här tippade Aktiellts läsare

 • Sandvik    23%
 • Castellum    12%
 • Bonava    7%
 • Investor    31%
 • Telia    13%
 • Ericsson    13%


Kepler Cheuvreuxs syn på Sandvik

 • Gynnsam exponering - Den vertikala integrationen ger fullt utslag medan gruvcykeln är i sin linda.
 • Vinsttrenden kommer att fortsätta upp.
 • Sandvik handlas klart under sitt historiska genomsnitt och är relativt marknaden nästan på 10-årslägsta.

Riktkurs: 173
Rekommendation: Köp

Är med i både Fokusportföljen och Sektorfavoriter

Kepler Cheuvreuxs syn på Castellum

Riktkurs: 186
Rekommendation: Köp


Kepler Cheuvreuxs syn på Bonava

Riktkurs: 122 kronor
Rekommendation: Behåll


Kepler Cheuvreuxs syn på Investor

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Ett stabilt val bland investmentbolagen

Riktkurs: 443
Rekommendation: Köp
 
Är med i Fokusportföljen


Kepler Cheuvreuxs syn på Telia

 • Fokusering till hemmamarknaderna
 • Nya förutsättningar för stabilitet skapas
 • Hög direktavkastning

Riktkurs: 47 kronor
Rekommendation: Köp
Är med i både Fokusportföljen och Sektorfavoriter


Kepler Cheuvreuxs syn på Ericsson

 • Marknaden kan komma att accelerera detta år som en följd av utrullningen av 5G-nätet.
 • Vi anser att marginalerna kan komma att förbättras trots kortsiktig motvind.
 • Nuvarande värdering diskonterar nästan målen för 2020.

Riktkurs: 78 kronor
Rekommendation: Behåll

Är med i Dagens analyser

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan