Garantipensionen höjs nästa år vilket innebär att garantipensionären får 140 kronor mer kvar i plånboken varje månad.

- Pensionärer med inkomstpension får också högre inkomst 2019. I kombination med sänkt skatt blir det mer kvar i plånboken för de flesta pensionärer. Men med högre priser i samhället räcker pengarna kanske ändå inte till lika mycket som innan, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Pensionärsparet med en gemensam inkomst på 30 500 kronor per månad får tillsammans knappt 500 kronor mer kvar att leva på varje månad 2019. För ett pensionärspar med lite högre pension, 36 600 kronor per månad, blir det knappt 650 kronor mer i plånboken per månad nästa år.


Inflationen äter upp inkomstökningen
I kronor får de flesta en högre disponibel inkomst 2019 än 2018. Men räknar man om i fasta priser, det vill säga tar hänsyn till inflationen under året, så blir resultatet annorlunda. 

- Samtliga pensionärshushåll och även lönehushåll med lägre lön och löneökning går då från plus till minus, säger Arturo Arques.

Med hänsyn tagen till inflationen minskar garantipensionärens köpkraft med 170 kronor per månad, pensionärsparet med lägre pension får en försämring av sin köpkraft med 100 kronor per månad. Pensionärsparet med högre pension får i fasta priser 50 kronor mindre varje månad.


Förutsättningar inför 2019
Analysen utgår från Swedbanks typhushåll. Löneökningarna bland våra typhushåll ligger på 2,4 procent i genomsnitt. För typhushållen med inkomstpension ökar pensionerna med 1,5-1,7 procent, för garantipensionären ökar pensionen med 2,2 procent jämfört med 2018. Inflationen har under året varit 2,4 procent, vilket innebär att inkomstökningarna äts upp helt av högre priser. Beräkningarna är gjorda utifrån genomsnittlig kommunalskatt för 2019 (32,19 procent).

Höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt och höjt grundavdrag för pensionärer gör att inkomstskatten sänks 2019. 

Uppräkningen av prisbasbeloppen påverkar också garantipension och andra transfereringar.

Från 1 januari 2019 ersätts radio- och TV-avgiften till Radiotjänst av en public service-avgift som dras direkt med skatten. Avgiften är max 1 300 kronor per person över 18 år och år. Har man en inkomst under 130 000 kronor per år är avgiften en procent av inkomsten. Enpersonshushåll tjänar 1 100 kronor per år eftersom avgiften 2018 var 2 400 kronor per år. Sammanboende som betalar full avgift får däremot betala 200 kronor mer per år. Är man fler än två vuxna med inkomst i hushållet får man betala ytterligare.


Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan