Kitron är en internationell kontraktstillverkare av elektronik (EMS) som specialiserat sig på tillverkning av elektronikkretsar med hög komplexitet, hög kvalitet och relativt små volymer. Kitron kan ansvara för hela kedjan från design och utveckling av produkter till inköp, tillverkning och underhåll. Kitron grundades på 1960-talet och har varit noterade på Oslobörsen sedan 1997. Tillverkningsenheter finns i Norge, Sverige, Litauen, Kina och USA inom segmenten Defence/Aerospace, Energy/Telecoms, Industry, Medical devices samt Offshore/Marine. Exempel på kunder är GE Healthcare, Maquet Getinge Group, Cellavision, Elekta och DiaSorin.

Bolaget är i en utmärkt position för att dra nytta av globala elektrifierings-, digitalisering- och automationstrender. Kepler Cheuvreux bedömer att Kitron kommer att åtnjuta stark tillväxt inom sina industri- och försvars-/flygsegment. Inom industrisegmentet väntas en uppskalning inom befintliga produktgrupper, men också en expansion in i nya produktkategorier. Inom försvar/flyg är Kitron i en stark position för att säkra stora försvarskontrakt. Kepler Cheuvreux förväntar sig att 2019 blir ett mycket spännande år när det gäller potentialen för nya kontrakt, vilket bör skapa momentum för aktien.

De stora försvarskontrakten inkluderar bland annat produktion av elektronikkretsar för stridsflygplanet F-35 och styrmekanismen för både marina missilsystem och missiler för F-35. Det inkluderar också luftvärnssystem tillverkade av Kongsberg och Raytheon.  

Nyckelfaktorer för Kitron

EMS-industrin förväntas genomgå väsentliga förändringar samt tillväxt då ett ökande antal bolag väljer att kontraktera ut design, tillverkning och eftermarknadstjänster. Detta kommer i tillägg till att hårdvarutillverkning och distributionsflöden ständigt utvecklas och blir allt mer komplexa. För kundernas del är fördelarna ökad effektivitet, lägre kapitalinvesteringar, fasta kostnader och effektivare lagerhållning. Det medför att de kan koncentrera sig på marknadsföring, forskning och utveckling. Kitron väntas dra fördel av väsentlig uppskalning från nyckelkunder som Husqvarna, ABB och Atlas Copco. En nyckelkund inom försvar/flyg är Kongsberg Gruppen som är på väg att vinna försvarskontrakt på sammanlagt 100 miljarder NOK för olika missilsystem där Kitron är den valda EMS-leverantören.

Hög tillväxt och marginalexpansion

Hög försäljningstillväxt och marginalexpansion väntas dubbla Kitrons vinst per aktie från 2017 till 2021. Kepler Cheuvreux bedömer att en kassaflödesvärdering bäst fångar tillväxten och räknar fram ett rimligt värde på 14 NOK per aktie, där ett best-case-scenario ger ett värde på 19 NOK. En rabatt på 20 procent appliceras på det rimliga värdet, vilket ger en riktkurs på 11 NOK.


logo

Kitron

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan